Nyheter: Velkommen til Smedslands-slekta på nett! Nå endelig oppdatert 18.Feb.2020.
Det er lagt til over 1000 nye personer siden sist! - Nå over 18000 personer!

For å kunne se nålevende personer må du ha brukernavn og passord. Dette utdeles til slektninger - så bare ta kontakt (nederste menyen på venstre side).
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Historier
 • Opptak
 • Videoer
 • Album
  Alle media
  Kirkegårder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  DNA tester
  Statistikk
  Bytt Språk
  Bokmerker
  Ta kontakt

  Notater


  Treff 1 til 200 av 1,708

        1 2 3 4 5 ... Neste»

   #   Notater   Linket til 
  1 Det var Karl som skaut den siste bjørnen som blei skoten i Åseral. Det var våren 1910. Og Karl var då i 20 års alderen. Ånund Ljosland hadde sett far etter en bjørn vest i Gråfjellet på Ljosland. Og då Karl høyrde det, fekk han med seg jakt-kameraten Fredrik Borteli. Dei 2 unge gutane fylgde so farvegen etter bjørnen sørover til Glypefjellet vest i Gardsheia. Der fekk Karl auga på bjørnen attmed ein stein. Han lyfte børsa og tok sikte. «Men eg skalv so på handa at eg laut taka børsa ned att,» fortalde han. «Noko å leggja børsa på fantes ikkje i nærleiken. So beit eg tennene hardt ihop og tok sikte på nytt. Og då datt han for første skotet.» Det var ein stor slagbjørn som hadde vore skoten etter før. Folk kalla han «Bjønnen med den skakke foten». Sommar etter sommar hadde han fåre ikring i heiane og drepe sauer som gjekk på beite. Dei 2 bjørnjegarane fekk difor 300 kr. i skotpremie, endå den vanlege premien for bjørn då var berre 50 kr.. Ljosland, Karl Olavsson (I4546)
   
  2 Far hennar heitte truleg Peter
  Nilsen Stumberg. Korleis dottera har fått namnet Lund,
  er ukjent. 
  Lund, Anna Pedersdtr (I2067)
   
  3 FL ug " Fattiglem fra Bergen" Jørgensen, Bernt Heinrich (I838)
   
  4 I unge år var Olav i USA. Han dreiv som bygningssnikkar. Samstundes studerte Olav teologi. Han var ei tid pastor i ein norsk kyrkjelyd. I byrjinga av 1930-åra kom han heim.

  Olav og kona Anna reiste til Finnmark for Det Vestlandske Indremisjonsforbund og var der i fleire år. Dei kjøpte bruket Utjordet på Vatne ytre og budde der ei tid. 
  Tveiten, Olav Tobiasson (I11525)
   
  5 Lars Olson dreiv landhandel på loftet i Leite Butveit, Lars Olson (I3833)
   
  6 tok over bruket etter den eldre broren Søren. Men han døydde av hjernebetennelse i 1907. Bruket gjekk så over til den yngste broren. Olav var heller ikkje gift. Mjåland, Olav Olson (I1251)
   
  7 "Da han på gr. av alder og skrøpelighet ikke lenger kunne følge regimentet, gjorde stathalderen ham til kommandant over Kristiansands befestninger fra 2/9 1675. " - Han levde ennå i ca fire år, og døydde 2. august 1679. Kva tid han er fødd, er uvisst. Det er gissa på 1605, men det kan likesåvel vere 1600.
   
  Brun, Peter (I2734)
   
  8 "Steller for min gamle mor", står det Knudsen, Anna Margrete (I9896)
   
  9 "utsat av fattigv. til forpleining" Jørgensen, Bernt Heinrich (I838)
   
  10 (Medical):9. NILS JACOBSON, g. 26/10 1841 m. «i»Anne Olsdtr., «/i»han 25 og ho 23 år. Dei tok foreldri i folloug. Etter kb. borni: «i»Ranni, «/i»f. 4/8 1842 (d. 12/1 1844), «i»Ranni, «/i»f. 24/1 1849. -
  Nils drukna 11. juni 1849, berre 33 år gamal. Han flota tømmer i Timrehylen innanfor Homme saman med Knud Breilid, som ogso sette livet til (Sjå Breilid). 
  Urdal, Nils Jacobson (I4708)
   
  11 (Medical):At 43 years old Verena was found dead in the "Aussenalster" on april 29 1878 Becker, Verena Barbara (I1167)
   
  12 (Medical):Begravd på Vestre Gravlund Langfeldt, Thorleif (I6727)
   
  13 (Medical):Det oppgies ved folketellinga i 1865 at hun hadde vært sindsvag i flere år. Anne Thomine Ommundsdtr (I11683)
   
  14 (Medical):Det oppgis i bygdeboka at hun var svak.. Grindheim Øvre, Mari Sørensdtr (I4861)
   
  15 (Medical):Det står anført i kirkeboka ved hans død at han var sindsyk Smedsland, Tobias Larsen (I2501)
   
  16 (Medical):Død ved FT 1900 Langfeldt, Thorvald Martin (I6725)
   
  17 (Medical):Døde ganske ung Ågedal, Abraham Simonsen (I7943)
   
  18 (Medical):Døde i en arbeidsulykke på sveiseverkstedet Nesland, Andreas (I5367)
   
  19 (Medical):Døde sannsynligvis ung Linjord, Anna Hansdtr (I4281)
   
  20 (Medical):Døde som barn Damman, Dagny Othilie Danielsdtr (I6779)
   
  21 (Medical):Døde som liten, står det... Beiskje, Augustinius Mikalsen (I4317)
   
  22 (Medical):Døde ung - anslått fødsel/død Mjåland, Tone Olsdtr (I5473)
   
  23 (Medical):Døde ung? Flottorp Øvre, Rakel Torjesdtr (I8183)
   
  24 (Medical):Døvstum Kvåle, Ingeborg Tobiasdtr (I421)
   
  25 (Medical):Er ved FT 1900 i Enkøping, Sverige til medisinsk behandling, for farens regning. Hansen, Fredrikke Natalie (I6724)
   
  26 (Medical):Fikk slag mens han kjørte bil, og traff en motgående lastebil. Seland, Trygve (I3922)
   
  27 (Medical):ganske ung? Skeie, Jon Simonsen (I10701)
   
  28 (Medical):Hadde Downs syndrom Stang, Tommeliten (I9987)
   
  29 (Medical):Han druknede under badning ved Askøen Eriksen, Albert Johan (I10492)
   
  30 (Medical):Han døde i en ulykke i USA Meland, Ole Olsen (I5365)
   
  31 (Medical):Han døde på Tahiti, bare 23 år gammel, av gulfeber. Samuelsen, Syvert Mikal (I17490)
   
  32 (Medical):Han og broren Torkel døde begge av denne vannkjelen med kokende vann de kom til å helle over seg. Leland, Halvor Eliasson (I4262)
   
  33 (Medical):Han og broren Torkel døde begge av denne vannkjelen med kokende vann de kom til å helle over seg. Leland, Torkel Eliasson (I4263)
   
  34 (Medical):Han omkom på sjøen "galnemåndagen" i 1822. Kuven, Nils Olsen (I10787)
   
  35 (Medical):Hun ble født kl 10:00 ! Quirch, Wilhelmine Georgine Dorothea (I844)
   
  36 (Medical):Hun ble hjemmedøpt 3 mnd etter fødselen
  Ser ut til at hun døde 3mnd gammel?

  Fra kirkeboka:
  "Dette barn døde førend det blev bragt i Kirken." 
  Pedersen, Anna Sørensdtr (I8042)
   
  37 (Medical):Hun døde ung Smedsland, Kari Tobiasdtr (I2049)
   
  38 (Medical):Hun skal ha blitt "sinnsyk" og druknet seg i elva. Schive, Elisabet Thornsdtr (I12205)
   
  39 (Medical):Hun var enke da hun ble gift med enkemann Quirch.

  Hun døde 3 dager etter fødsel, sammen med sin nyfødte sønn. 
  Mewes, Elisabeth (I4571)
   
  40 (Medical):Hun var nok funksjonshemmet, og ikke i stand til å greie seg selv, da hun var en del av føderådskontrakten for bruket. Smedsland, Abigail Olsdtr (I2131)
   
  41 (Medical):HYan og nokre andre ungdomar skulle ro over elva til ein fest der var. Alle vart berga så nær som Ole og ein gut frå Botnan i Gr. Hendinga vekte stor sorg i heimen. Øvrebø, Ole Willumson d. y. (I4913)
   
  42 (Medical):i Logna, da han falt ut av en pram mens de jobbet med telefonlinja. Kylland, Martin Olson (I1267)
   
  43 (Medical):i Mandalselven, mellom Sodeland og Langeland, på reise hjem fra Mandal sammen med John Sørenson Leland. Sveindal Vestre, John Sørenson (I3192)
   
  44 (Medical):I skifteoppgjeret etter Anna står det at ho døydde av «een farlig Svaghed». Broren Søren hadde pleidd og fødd henne i tre veker. Dei hadde prøvt å få henne kurert og betalt 9 rdl til «een erfahren Mand i læge Kundsten», Søren Bugge. Nerstøl, Anna Ellingsdtr (I5156)
   
  45 (Medical):Litt usikker på om det er det som står i kirkeboka. Ser ut som Ksæft. Hun døde jo bare 8 måneder etter at Gunnar, hennes siste barn, ble født. Gunnar levde bare til september, og så døde Asborg 2 måneder etter det igjen. Mjåland, Asborg Sørensdtr (I171)
   
  46 (Medical):Olav Åsulfss. døydde etter ei køyreulykke ved Åmland. Han fall av lasset og blei hardt skadd. Dei fekk transportert han til Kristiansand, men der døydde han. Det blir fortalt at kona Asgjerd seinare aldri gjekk den vegen der mannen hennes blei skadd. Øyulvstad-Kylland, Olav Åsulfson (I1255)
   
  47 (Medical):Omkom ved et ulykkestilfelle ombord på " Santa Thekla" i Chile 23.desember 1929 og begravet i Santiago. Jørgensen, Kristian (I8550)
   
  48 (Medical):Oppgis som "veikhelsa" Handeland, Tobias Olson (I5375)
   
  49 (Medical):Oppgitt som sindsyg i 1865, og bosatt på Eg sindsygeasyl i Kristiansand Smedsland, Knud Olson (I2140)
   
  50 (Medical):overkjørt? Jørgensen, Synnøve (I8568)
   
  51 (Medical):Salve drukna i Fedafjorden sammen med Bernt Spillebrok fra Fjotland, da de skulle et ærend vestover Tingvatn, Salve Sørenson (I297)
   
  52 (Medical):Se tilknyttede kilder... Smedsland, Ole Olson (I1)
   
  53 (Medical):Se tilknyttede kilder... Sveindal Austre, Lars Tollefson (I2509)
   
  54 (Medical):Var tunghørt Håberg, Aslach Andersen (I9027)
   
  55 (Medical):Visstnok av en sinnsforvirret venn, selv om noen vil si at det var av en sjalu elsker.. Juell, Dagny (I11461)
   
  56 (Research):
  Skulle være gift med Berthe Ivarsdatter, men andre steder står det at han pg Peder Iverson i 1856 tok sin gamle mor Abel i folloug! 
  Bransdal, Søren Johnsson (I2517)
   
  57 (Research):1684 åtte Toruf Smidsland, Lister len, 3¾ eng. i F.
  Men er det fra "vårt" Smidsland, eller det i Valle sokn?
  Begge ligger vel i Lister sogn på den tiden?
  Og er det svigerfaren Iver som eier Føreland, eller er han svigerfaren til han "andre"? 
  Smedsland, Toru Olson (I1349)
   
  58 (Research):AKA Jorunn Ljosland, Jorand Aslaksdtr (I10)
   
  59 (Research):Alle tre barna er sporløst forsvunnet etter 1900!
  Og det samme er Eilert og Anna selv...
  Finner dem ikke i emigrasjonslister heller. 
  Smedsland, Eilert Pedersen (I8664)
   
  60 (Research):Aslak er høyst sannsynlig forvekslet med Jakob i FT 1875, da han var så liten da at han sikkert ikke hadde fått noe navn - og så ble han i farten bare kalt for Jakob (?) Pytten, Aslak Olavsson (I9007)
   
  61 (Research):Astrid var tvilling med Asgerd. Av en eller annen grunn ble bare Astrid hjemmedøpt 2 dager etter fødselen. Det kan vel tyde på at hun var noe svakelig? Mjåland, Astrid Thomasdtr (I10045)
   
  62 (Research):av en eller annen ukjent grunn så er han ved vigselen i 1825 oppgitt som boende/hetende Smedsland.
  Hans mor Kari kom jo fra Smedsland, men de bodde på Øvre Flottorp.
  Kanskje han jobbet som tjenestedreng hos slekta/onkelen på Smedsland, Iver Pedersen? 
  Flottorp Øvre, Peder Johnson (I8055)
   
  63 (Research):Begge døde som fattiglemmer. Kvåle, Elisabeth Ommundsdtr (I2369)
   
  64 (Research):Berlandstveit? Øyjordi, Kari (Karen) Nielsdtr (I554)
   
  65 (Research):Birkeland litt usikkert.. Birkeland, Siri Håreksdtr (I8025)
   
  66 (Research):Ble enkemann i 1906 Damman, Daniel Iver Olson (I3840)
   
  67 (Research):Ble han prest på Skedsmo, hvor han også døde i 1923? Pederson, Hans Søren (I8334)
   
  68 (Research):Bor i 1910 i Oslo, og heter Dedekam.
  Tar privatelever..

  http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1910&knr=0301&kenr=045&bnr=0048&lnr=13
   
  Pedersen, Johanne Margrethe (I8047)
   
  69 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Hoel, D. (I138)
   
  70 (Research):Brinch Andersen? Andersen, Anne Sophie Torrisdtr (I8385)
   
  71 (Research):Bygdeboka for Åseral mener han døde som barn, men han ble åpenbart konfirmert i 1800... Torsland, Anders Fredrikson (I5322)
   
  72 (Research):Bygdeboka forteller om et annet slektsforhold til Sørens kone, som også ender opp hos Knud Skraddar:

  Kona til Søren Fredrikson Smedsland - Anna - var komen frå Åsland i Åseral. Far hennar var Anders Gunnulvson, som var son e. Gunnulv Knudson og som var son til Knud Knudson Austgard. Mor til Anna - Gunild - var dotter til Ånon Kylland.
  Det blei såleis slektskap millom Oluff og Madsfolket på Smedsland og Knud «Skreddar»-folket i Åseral. 
  Smedsland, Søren Fredrikson (I2113)
   
  73 (Research):Bygdeboka hevder at de hadde en sønn Jakob som var født i 1873. Det er overveiende sannsynlig at dette er den samme som nevnes i FT fra 1875 som Aslak, som altså var bare et par uker gammel da han ble telt. Og så ombestemte de seg bare før dåpen i februar. På den annen side så er nevnte Aslak ikke med i folketelling i det hele tatt, selv om han altså ble født før tellinga. Overveiende sannsynlig med andre ord... Pytten, Olav Torjussen (I7539)
   
  74 (Research):Bygdeboka sier at Ivar Olson skal være sønn av Ole Iverson Sveindal.
  Men Egil (?) har oppført at han er sønn av Asborg Iversdtr Sveindal og Olav Sørenson Mjåland i stedet.

  Hvis bygdeboka har rett så var i tilfelle Ole Iverson bare 15-16 år da sønnen Ivar ble født??

  Dessuten står det på s. 376 at han skal være født i Åseral - dvs Mjåland?

  I kirkeboka står dette oppført. Født på Sveindal, med Olav Sørenson og Asborg Iversdtr som foreldre 
  Mjåland, Ivar Olson (I172)
   
  75 (Research):Datter av lensmann Ole O. Trygsland Trygsland, Anna Olsdtr (I4313)
   
  76 (Research):De bor i 1900 på Skaalnæs & Fjellestad. Merkelig sammentreff, da hun het Fjellestad? Født i Gloppen. Kan det være et sted i Sunnnhordaland også? Fjellestad, Karen Larsdtr (I841)
   
  77 (Research):De skiftet mens de begge levde Kvåle, Sigmund Steinarson (I62)
   
  78 (Research):De tilhørte en Luthersk frimenighet, og er derfor vanskelig å finne i kirkebøker etc... ? Hægeland, Jens Olsen (I5713)
   
  79 (Research):Den eneste med dette navnet jeg finner er datter av Toru Olsen Smedsland, bror til Mads. Da ville de være søskenbarn, og det er jo slett ikke umulig? Randi Thorufsdtr (I4160)
   
  80 (Research):Den eneste med navn Ditlef eller Ditlefsen i Søgne i 1801 er husmann Ditlef Pedersen på Leire.

  Og i 1865 er Rackhel enke. 
  Ditlefsen, Nikolaj (I6097)
   
  81 (Research):Det er et skiftekort i Lister som sier at Peder Iversen døde i 1753? Men det er ganske merkelig, for kona, Bertor ble gift igjen 2 ganger etter at Peder døde.
  Kan det ha blitt skiftet så mange år etter at Peder døde - i 1730? 
  Smedsland, Peder Iverson I (I1365)
   
  82 (Research):Det er ingen spor å finne som tilsier at hun skulle ha vært gift, eller hatt noen barn. Smedsland, Anne Pedersdtr (I1370)
   
  83 (Research):Det er litt underlig at han er oppgitt å være født i Ålesund ved FT 1875. De fleste av hans søsken er født i Bergen, både de før og de etter ham. Faren var sjømann fra Tysnes, så de kan jo ha reist litt med ham?
  Da han døde er fødested oppgitt å være Bergen ?! 
  Nilsen, Bernt Andreas (I189)
   
  84 (Research):Det er nevnt 2 Guro. Var den første tvilling med Ranni - og døde ung. Og så kom det en Guro til 3 år senere? Moseid, Guro Larsdtr (I4298)
   
  85 (Research):Det er noe muffens her. Det står i kirkeboka for hennes sønn at han ved dåpen bor på samme adresse som hans mor Berthe og tantene Maria og Anna og hans bestemor Ingeborg Kåresen er oppgitt å bo ved FT 1900. Hans bestemor er da enke, og alle søstrene er oppgitt som ugifte. Men Berthe fikk altså barn sammen med Emanuel Johan Sjursen i 1896... ?
  Det står i KB at barnet var "uægte", og det ble døpt nesten et helt år etter at det var født.
  Men hvor er barnet i 1900?
  Han gifter seg første gang i 1923 og adnre gang i 1968(!)
  Det ser ut til at det må være Emanuel og Bertha som i 1910 har giftet seg, og nå bor smmen med Johan + 2 døtre?
   
  Kaaresen, Berthe Ragnilde Olsdtr (I10477)
   
  86 (Research):Det er noko uvisst kvar kona til Hans var frå, men fleire ting tyder på
  at ho var dotter til Olav Augustinusson Ljosland, bnr. 6 og 7 der. 
  Ljosland, Kari Olavsdtr (I8521)
   
  87 (Research):Det er trolig hennes far som er fadder til Ole, og da kom hun fra Holtebakken, som er veldig nær Rugland/Damman. Holtebakken, Anne Catharine Reiersdtr (I4253)
   
  88 (Research):Det kan ha vært han som hadde en Excelsior motorsykkel med kjennetegn R-2243 i mellomkrigstiden? Bøtræ, Fredrik Olaisen (I3466)
   
  89 (Research):Det kan se ut som om han ikke hadde hverken kone eller barn? Ihvertfall ikke før 1910? Og ingen spor etter det heller. Ingen flere enn han og hans foreldre som heter Jørgensen på Skånevik kirkegård. Jørgensen, Carl Johan (I940)
   
  90 (Research):Det kan være Christiane som i 1900 er enke og bor i Wessels gt 9 i Kristiania, sammen med en slektning, Hanne Erichsen (f 1826 i Mandal)?
   
  Eriksen, Christiane Tonette (I21020)
   
  91 (Research):Det ser ut som om han var født i 1872? Samuelsen, Syvert Mikal (I17490)
   
  92 (Research):Det ser ut til at han havnet i Eiken. På Orte eller Eiken gård? Smedsland, Fridrich Madson (I2104)
   
  93 (Research):Det står f 20 aug 1890 på gravsteinen, men kirkeboka sier 26 aug 1890... Sveindal, Olav Iverson (I3322)
   
  94 (Research):Det står i FT 1865 at Syvert, mannen hennes, er enkemann.
  Men skiftet etter Anna skal ikke ha vært før i 1868? 
  Smedsland, Anna Iversdtr (I3277)
   
  95 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bransdal, K.F. (I9146)
   
  96 (Research):Det står Oluf i folketellinga! Oluf Olsdtr (I6105)
   
  97 (Research):Det står Ubostad i bygdeboka s. 504, men det riktige er Urdal. Urdal, Ranni Nilsdtr (I4670)
   
  98 (Research):Dette må være datter av Hans Hansson Kylland? Han bytet gård med Torgie Ånenson Flottorp Øvre i 1852. Da var hun 15 år gammel, og "nabo" med Ole Sørenson Sveindal A.
  Det er underlig at hun står som Anna Hansdtr Sveindal i kirkeboka for bryllupet?
  Hans Hansen bor riktignok på Sveindal V i 1875, som føderådsmann hos sin datter Gunild og Torkel Johnsen.
  Gunhild heter ved bryllupet Flottorp. 
  Kylland, Anna Hansdtr (I3764)
   
  99 (Research):Dette må være forfatteren av 'Søren Schive' ?
  Sen andre Søren Seland i denne perioden må ha vært Søren Sørensen Seland, prestesønnen fra Valdres? 
  Seland, Søren Johnsen (I3243)
   
  100 (Research):Dette må være sønn av Søren Gasseson Øvre Homme og Christi Børufsdtr Homme, på bnr. 3 "Der vest"? Som kjøper seg inn på Lisletten. Homme Øvre, Lars Sørensen (I9364)
   
  101 (Research):Dette må være sønnen til Ole Larsen Smedsland, som solgte til Ola Vormeli i 1912? Han skulle ha vært emissær, men er i vielsen til Lars oppgitt å være hjulmaker.
  Lars var i flg vielsesinformasjonen født i Landvik; sannsynligvis ikke døpt i vanlig kirke, men i en eller annen misjonskirke. 
  Smesland, Lars Olsen (I9523)
   
  102 (Research):Druknet i en brønn. Kvåle, Tosten Ommundsson (I2399)
   
  103 (Research):Dukker ikke opp i FT 1910. Hagen, Kristi Pedersdtr (I8093)
   
  104 (Research):Død 4 mnd. gammel. Rudlende, Ola Andreas Gunleivson (I2375)
   
  105 (Research):Død før 1752. Nerstøl, Gunvor Tostensdtr (I2379)
   
  106 (Research):Død som barn Kvåle, Torkild (I424)
   
  107 (Research):Døde antagelig i barselseng. Grostøl, Ingebor Mariusdtr (I2366)
   
  108 (Research):Døde hun ung?
  Er ikke i senere folketellinger, men kan jo ha flyttet ut før 1900?
  Eller er det rett og slett datteren til Ole Iversen som er ført opp på feil hus? Står hus 42 i folketellinga for 1891, og det er bnr 6 og 7 , dvs Hestebakken.
   
  Smedsland, Elisabeth Olsdtr (I9292)
   
  109 (Research):Døde i barselseng. Stulien, Berte Ellingsdtr (I2362)
   
  110 (Research):Døde nok som liten Bransdal, Torkild Pederson (I3500)
   
  111 (Research):Døde som barn? Tønnessen, Lydia (I12190)
   
  112 (Research):Døde ung - av kreft Jørgensen, Margit Elfrida (I8583)
   
  113 (Research):Ein soneson, Søren, har skrive bygdeboka for Gjesdal
   
  Torsland, Søren Fredrikson (I5321)
   
  114 (Research):Eller er det Birthe, f 1830?? Byremo, Berthe Abrahamsdtr (I8107)
   
  115 (Research):En dåp med uteglemt navn på barnet i Abosdal... Abosdal, Salve (I1364)
   
  116 (Research):Eneste Knut på Nerstøl som passer med årstall Nerstøl, Knut Olson (I3296)
   
  117 (Research):Enten er fødselsdato feil, eller det ble født en annen Rakel, som døde ung. FT 1865 nevner Rakel 1år gammel. Krokeide, Rakel Friis Thomasdtr (I188)
   
  118 (Research):Enten er fødselsdato feil, eller så er morens dødsdato feil. Eller så er hele koblingen feil? Angell, Abel Margrethe Lorentzdtr (I20218)
   
  119 (Research):Enten er hans dødsdato feil, eller så stemmer det ikke med alle de 8 barna, da 5 av dem er født etter farens død. Frost, Ole Ericksen (I19492)
   
  120 (Research):Er dette samme Anne Reiersdtr Ågedal som var gift med Jonas Larsen Sveindal V.? Han var sønn av hennes mor Rachels søster Karen Søfrensdtr Schive. Så da var de i tilfelle søskenbarn. Ågedal, Anne Reiarsdtr (I5442)
   
  121 (Research):Er ganske usikkert om han kom fra Øydne Øvre i det hele tatt.
  Kan ikke finne ham i GBB. 
  Øydne Øvre, Jon Torkelsen (I3143)
   
  122 (Research):Er ganske usikkert om hun vireklig var gift 4 ganger. Finner ikke første ektemann på Steinsland.
  Andre tredje og fjerde er derimot dokumenterte - men de blir da første, andre og tredje. Dette er også hva Eikens bygebøker skriver, og de er definitivt mest etterrettelige av alle bygdebøker jeg har kommet over.. 
  Hommekland, Randi Andersdtr (I7998)
   
  123 (Research):Er Kieddan i Hægebostad? Lyngdal?
  Kan skrives Kjeddan eller Kjellan ? 
  Tjelland, Bertor Knudsen (I5165)
   
  124 (Research):Er nok ikke Høyland i Grindheim, men i Sør-Audnedal? Høyland, Suencke Helliesøn (I3364)
   
  125 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Young, T.M. (I6528)
   
  126 (Research):Etternavn usikkert? Gletne, Joran Ansteinsdtr (I2164)
   
  127 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Egenes, E. (I589)
   
  128 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Stedjan, J. (I3334)
   
  129 (Research):f. 1710, døypt 15. s. e. tri-einings s. 28 sep 1710. Han er nok frå første ekteskap, så mor hans må vere «b»Aasne Aanensdtr«/b». Fadrane var: «b»Salne Skeie«/b», «b»Aanen Hommestøl«/b». Etter Kb. for Kvinesdal og Egen side 157.

  i flg Andreas Telhaug -

  men dette er nok feil, da Aasne døde lenge før han ble født. 
  Kvåle, Jon Sigmundsson (I50)
   
  130 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Telhaug, I.K. (I4529)
   
  131 (Research):Finner ikke hans fødsel/dåp i kirkebøkene for området Grindheim, Åseral, Eiken, Bjelland...

  Ved hans konfirmasjon er faren oppgitt til Halvor Fredriksen 
  Håland, Halvor Halvorsen (I9242)
   
  132 (Research):Finner ikke Kari noe sted annet enn i Egils database...
  Står i bygdeboka at hun er enke på Flottorp i 1830.. 
  Smedsland, Kari Pedersdtr (I1213)
   
  133 (Research):Foss 16.2 Foss, Jonnas Olsson (I11612)
   
  134 (Research):Fra Åseral? Hadde arv fra Nesland, og 4 brødre, bl.a Ånon Kylland. Kari Torjesdtr (I12028)
   
  135 (Research):Fødelsåret er vel heller tvilsomt. Gun var nok født ganek mange år seinere enn dette,, Håland, Anna Olsdtr (I5038)
   
  136 (Research):Fødeår varierer mellom 1829 og 1833 Vassbø, Knud Johnsen (I12060)
   
  137 (Research):Fødselsdato i FT 1910 er feil. Han var født 12 aug, og ikke 12 jul. Hegland, Alfred Olaisen (I3467)
   
  138 (Research):Fødselsdato utydelig. Kan være 13 mar 1891? Pedersen, Sylvia Jørgine Theodora (I8668)
   
  139 (Research):Født i 1882 eller 1883? Øydne Ytre, Jens Sørenson (I8853)
   
  140 (Research):Født i Mandal?? Friis, Ingebor Pedersdtr (I18058)
   
  141 (Research):Født på Byremo?
  Het han Byremo?
   
  Vårdal, John Abrahamson (I8139)
   
  142 (Research):Gaduleksdtr ?? Høie, Berthe Jorine Gaduleksdtr (I4978)
   
  143 (Research):Ganske usikker kobling mellom han og sønnen Jørgen Jørgensen.
  Iflg folketelling 1801 er Jørgen Johannessen Kringlen gift for andre gang med Agatha Jensdtr (48), og de har 3 felles barn, og alle tre er født før "vår" Jørgen, som var født i 1793. Han skulle være 8 år i 1801, og burde være tilstede? 
  Kringlen, Jørgen Johannesson (I548)
   
  144 (Research):Gardsnavnet er sannsynlgivis Horstad, og ikke Harstad? Horstad, Mathias Madsen (I361)
   
  145 (Research):Gjetter på at dette er riktig Gunhilda Sørensdatter Sutestad, Gunhilda Sørensdtr (I3920)
   
  146 (Research):Gundvor ser ut til å ha vært ugift. Men sønnen Halvor har patronymet Halvorsen, så hans far må ha vært Halvor et-eller-annet. Smedsland, Gunvor Sørensdtr (I4873)
   
  147 (Research):Gunleiv omkom i et snøskred i Rudlendskaret i april 1851. Sønnen Ola Andreas ble gravlagt samme dagen Rudlende, Gunleiv Olsson (I2372)
   
  148 (Research):Gården Solberg heter i dag Solbjørg. gnr/bnr 169/1 Solberg, Lise Jakobsdtr (I12711)
   
  149 (Research):Hadde hun en annen far? Emanuelsen, Petra (I10647)
   
  150 (Research):Han ble født i Vegusdal. Vet ikke om han vokste opp på Vollen, og dermed fikk det navnet som "etternavn"?
  Eller ble han født på Evje?
  Motstridende info her... 
  Abusland, Lars Larsen (I4299)
   
  151 (Research):Han brukte seinere navnet Herman, men ble døpt som Helmik Jonson /Sveine/ Opstad, Helmik Jonson (I4114)
   
  152 (Research):Han dukker opp i folketellinger for Bergen i 1875 og 1885, og så blir han helt borte vekk.. Wohlert, Didrik Magnus Hendrik (I391)
   
  153 (Research):Han døde nok ugift og barnløs, siden han fortsatt var ugift i 1923, 55 år gammel? Knudsen, Olaf Martin (I9894)
   
  154 (Research):Han er med i FT1865, men ikke i FT1900.
  Han må være død før 1900, og gift med Emely fra Manchester?

  Var han gift med Emely fra England?

  I FT1900 bor det en enke sammen med hans far, og hun er oppført som svigerdatter. Født i Manchester.
  Det bor også en sønn der (må være hennes?) som var født i San Antonio i USA .
  Harald Frithjof Moe.
  Både han og moren(?) har engelsk nasjonalitet i FT1900 
  Moe, Peter Johan (I6166)
   
  155 (Research):Han er oppgitt å være fra Sveindal, men jeg kan ikke finne hans far/mor. Sveindal Vestre, Ole Fredrikson (I3491)
   
  156 (Research):Han er sannsynligvis den Søren Seland som skrev lærebøker i norsk og engelsk gramatikk? Fødselsår stemmer med forfatteropplysninger på BIBSYS.
  Det er også sannsynlig at han feilaktig har blitt tilskrevet forfatterskapet på boken om Søren Schive. Den var sannsynligvis skrevet av hans fetter, Søren Johnsen Seland (f. 1901). 
  Seland, Søren Sørensen (I4041)
   
  157 (Research):Han er ungkar i 1885 Smedsland, Abraham Pedersson (I2513)
   
  158 (Research):Han fikk skjøte på Bnr. 14 på Øvre Øydna i 1806 fra Lars Simonsen og ga det videre til Lars Simonsen i 1811. Men hvor kom han fra opprinnelig?
  Tror nok dette må være samme som Torje Torgieson Byremo, som også var gift med Christi Johnsdtr. Og de har en datter Siri, som da må være den som gifter seg i 1807 som Siri Torjesdtr Øydne.
  I 1813 kjøpte de Øster Åsen. 
  Byremo, Torje Torjeson (I12030)
   
  159 (Research):Han finnes ikke i senere folketellinger etc, så han døde nok som liten. ? Pedersen, Gulov Fredriksen (I8763)
   
  160 (Research):Han kom fra et annet sted, men hvor? Botnan Austre, Torgie Aanonson (I5096)
   
  161 (Research):Han må også ha dødd ung, som sin yngre bror, da han ser ut til å "forsvinne"? Skjoldnæs, Svend Samuelsen (I3909)
   
  162 (Research):Han reiser i 1899 fra Kristiansand til New York, men det er klin umulig å finne ham i listene som ankommet der. Det er ikke lett å gjette seg til hvilke navn han eventuelt kan ha byttet til der? Øyulvstad-Kylland, Åsulf Olson (I1265)
   
  163 (Research):Han skiftet muligens navn til Thomas Knutsen i USA? Skeie, Torkel Knutson (I4620)
   
  164 (Research):Han skulle være fra Evje? Fra Evje emigrerte det to stk Viberg, Harry og Sigurd. Sigurd var født i Ålborg, Danmark i 1899, og Harry i Kristiansand i 1902. Bege kanidater for Gudrun?
  Viberg-gutta var sønner av jernbanearbeider Henry Viberg fra Sverige og Sigrid fra Kristiansand. De bodde i Kristiansand i 1900.
  I 1910 var Harry i forpleining hos en familie på Ketilsaa, Hornnes, under fattigvesenet.
  Og i 1926 reiser altså bådde HArry og Sigurd til USA, og nå er begge snekkere. 
  Viberg (I10692)
   
  165 (Research):Han var bror av Olav Bransdal, Kari Torbjørgs far.
  Iflg BB drev han Bransdal bnr.3.
  Men iflg kirkeboka 1927:
  Han var gift med Rakel Olsdtr , og bodde på Smedsland i 1927.
  Da fikk de 21 okt et barn som het Kari, og ble døpt 18 des. 1927.
  Faddere var Ole Vormeli, Ole Olsen, Eilert Olsen, Katrine Tobiasdtr, + Joron Jensdtr Sveindal 
  Bransdal, Fredrik Torkelsson (I5497)
   
  166 (Research):Han var en norsk meteorolog, kjent for sine studier av sykloner.
  Han giftet seg med sykepleier Kirsten Bendixen som hadde sett til ham etter ei alvorlig skiulykke i 1935, og de ble i 1944 amerikanske statsborgere.

  Se ellers http://no.wikipedia.org/wiki/Jørgen_Holmboe
   
  Holmboe, Jørgen (I10614)
   
  167 (Research):Han var fetter av "vår" Albert Johan Eriksen Nilsens mor, Christine Sophie (f. Wohlert). Høyst sannsynlig var hans tragiske død, bare 20 år gammel, som skjedde ganske kort tid før "vår" Albert ble født årsaken til at den nyfødte ble oppkalt etter ham, med etternavn og det hele. Eriksen, Albert Johan (I10492)
   
  168 (Research):Han var forpakter, og ser ut til å ha bodd mange steder, bl.a. på Meland, Handeland og Ødegård (på Bryggeså?).
  Men hvor var han født? Lien? 
  Meland, Ole Olsen (I5365)
   
  169 (Research):Han var kjøpmann i Levanger, født i Ombli, Nedenes (Åmli?)
  Det står at hans kone Olene Moe var født i Kristiansund, men dette kan vel meget vel være skrivefeil?
  Årstall passer bra?
  Absolutt sannsynlig av kjøpmann Ole P. Moes datter gifter seg med en mann fra Åmli som blir kjøpmann i Trøndelag, hvor flere av Oles brødre driver som kjøpmenn? 
  Martini, Wilhelm Justus Theodor (I7314)
   
  170 (Research):Han var skipsfører, og må ha dødd senest rundt 1879.
  For da fikk hans bror, som var enkemann siden 1877, barn med sin nye kone, brorens enke - Kaja Petronelle.. 
  Ditlefsen, Fredrik (I6362)
   
  171 (Research):Hans farfader, «b»Peder Madsen«/b», er feil.
  Han het sannsynligvis Niels Simonsen.
  Dessuten døde hans far «b»Mads Nielsen Gram«/b» i 1601. 
  Gram, Lauritz Madssøn (I2732)
   
  172 (Research):Hans ser ut til å ha giftet seg på nytt rundt 1890, med Karen Olsdtr.
  Karen er enke i 1910, men ikke i 1900, så da må Hans ha dødd mellom 1900 og 1910. 
  Årneshaugen, Hans Frantsen (I9448)
   
  173 (Research):Har ingen ekning for at Søren er sønn av denne Endre, men det er ingen andre Endre på Håland som passer på alderen.
  Dessuten var Torgie Endresen forlover i bryllupet til Søren Endresen, som kan tyde på at de var i nær slekt (brødre?) 
  Håland, Endre Torgiesson (I5303)
   
  174 (Research):Hennes mann Lars var gift på ny i 1865, og deres yngste barn var født i 1857. Så en eller annen gang mellom 1857 og 1865 døde hun. Abusland, Ingeborg Tellefsdtr (I4283)
   
  175 (Research):Hennes mann, Peder Iversen Smedsland, var enkemann da han døde i 1898 i Arendal(Barbu). Sveindal Vestre, Ingeri Larsdtr (I2508)
   
  176 (Research):Het egentlig Birklund? Bast, Ørnulf Bjarne (I7212)
   
  177 (Research):Het han Fanekrogen ? Ser slik ut i Amandas dåp i 1904. Kristofersen, Nils Andreas (I10735)
   
  178 (Research):Het nok Thorsen til pikenavn? I samme leilighet bor en Astri Eliabet Thorsen, som også er født på Hvalstad. Thorsen, Olga (I9908)
   
  179 (Research):Heter egentlig Søren Åsulfsson Mjåland? Mjåland, Olav Åsulfson (I2163)
   
  180 (Research):Heter Trevine Olson i fødselsrecord'en
  Vina Larson da hun dør i 1988? 
  Håland, Trevana Olson (I9185)
   
  181 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Tønnessen, K. (I12414)
   
  182 (Research):Hun døde i barselseng i 1805, så hun kan neppe ha vært mer enn ca. 40 år gammel da? Øvrebø, Ingeborg Gunnufsdtr (I3345)
   
  183 (Research):Hun døde nok sannsynligvis som ganske ung? Mjåland, Asborg Sofie Danielsdtr (I9143)
   
  184 (Research):Hun er i folketellinga 1875 oppført som Bertea Christine Jørensen. Sannelig ikke lett å finne igjen når navnene skifter sånn... Jørgensen, Berentine Cathrine Sjursdtr (I20321)
   
  185 (Research):Hun er ikke med i folketelling for 1875 i Mandal, så hun døde sannsynligvis før? Pedersen, Fredrikke Magdalene (I8762)
   
  186 (Research):Hun heter ved vielsen Hansen til etternavn, men hvordan det kom inn i bildet er ikke så lett å se. Hennes far het jo Albertinus Petersen Titran.. Titran, Tora Mathilde (I11809)
   
  187 (Research):Hun kan være fra Skaar/Skor på Osterøy.
  Eller hun kan være fra Lerøen/Lerøyna i Sund.?
  Eller et annet sted...
  Ikke så mange som heter Petra Larsdtr, men finner ikke vielsen. 
  Petra Larsdtr (I342)
   
  188 (Research):Hun var gift med en Hansen i Arendal. ?
  Men ved farens død i 1925 står hun fortsatt oppført med navnet Pedersen.
  Det kan jo være feil gravstein, men navnet Petrea Ellevine er jo meget uvanlig, ville jeg tro? Og fødselsåret passer også. 
  Pedersen, Petrea Ellevine (I8673)
   
  189 (Research):Hun var nok først gift med Jens Jensen, og fikk to barn med ham før de ble skilt. Han døde i 1920.
   
  Nilsen, Ingeborg Alette (I333)
   
  190 (Research):Husker sølvbryllupet deres i 1959. Jeg var da 7 år, og likte ikke asparges-suppen vi fikk servert i hagen. .;) Hamkoll, Anna Bjørulfsdtr (I4073)
   
  191 (Research):Hvem er John Johnsen Sveindal V. ?? Sveindal Vestre, Fredrik Johnson (I3159)
   
  192 (Research):Hvor kom Friis-navnet fra? Det står ikke i folketellingene. Og i kirkebok ved begravelse står det Thomas Fredrik Fredriksen. Krokeide, Thomas Friis Fredriksen (I202)
   
  193 (Research):I BB står at begge brødrene Lars Knutson hadde koner sm het Ranni Torgiesdtr! Feil eller pussig tilfelle? Kollungtveit, Lars Knutson d. y. (I8954)
   
  194 (Research):I folketelling for 1859 står det at Karoline ble født 18 aug 1859, men dette kan umulig stemme. Da ville hun i tilfelle ha vært født 5 mnd før sin søster Marie Matilde.. Kaaresen, Karoline Mathilde (I192)
   
  195 (Research):I folketellinger for 1900 og 1910 feilaktig oppgitt som født i februar 1895
  I gravminnebasen står fødselsdato som 29 nov, mens i kirkeboka/dåp står det 30 nov. Hva er riktig?

  Hun er også oppført med Svensen som etternavn både i folketelling 1910 og ved dåpen av hennes sønn Olav Syvert Abrahamsen (senere Sørheim) i 1927.

  Hennes far og mor het begge Samuelsen ved hennes dåp, så det var nok også hennes etternavn da. Uklart om hun/de i det helle tatt var i slekt med Svensen-familien, hvor de bodde? Mange av fadderne ved dåpen av Olav Syvert het Svensen.

  Hennes far må ha dødd ung, for allerede i 1900 er moren enke (og fattiglem) 
  Samuelsen, Sally Kristiane Elisabeth Syversdtr (I17482)
   
  196 (Research):I US folketelling fra 1910 står det at han er bare 42 år?? Dvs født i 1868? Håland, Ole Olson (I4874)
   
  197 (Research):Iflg Andreas Telhaug:
  Det var truleg skifte etter henne 18. mars 1723.
  Til deling var det då 13 1/2 engelsk for 162 rd.
  ---
  Dette må være feil.
  Eiken gards- og ættesoge sier at skiftet etter Åsne var i 1687, 
  Skeie søndre, Aasne Aanensdtr (I63)
   
  198 (Research):Ikke helt sikker på fødested? Lene, Pauline Katinka Pedersdtr (I9415)
   
  199 (Research):Ikke spor etter han i folketelling 1900.
  Kan han være død før 1900? 
  Mjåland, Søren Olson (I1249)
   
  200 (Research):Informasjon fra disnorge.no/gavminner
  ID 1958015
  Jens Haugland
  Gravlagt i Kristiansand, felt 02; rad 00K; gravnr. 036
  ID 1958016
  Edith Haugland
  Gravlagt i Kristiansand, felt 02; rad 00K; gravnr. 036
  http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=1958015 
  Haugland, Jens (I4662)
   

        1 2 3 4 5 ... Neste»