Nyheter: Velkommen til Smedslands-slekta på nett! Nå endelig oppdatert 18.Feb.2020.
Det er lagt til over 1000 nye personer siden sist! - Nå over 18000 personer!

For å kunne se nålevende personer må du ha brukernavn og passord. Dette utdeles til slektninger - så bare ta kontakt (nederste menyen på venstre side).
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Historier
 • Opptak
 • Videoer
 • Album
  Alle media
  Kirkegårder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  DNA tester
  Statistikk
  Bytt Språk
  Bokmerker
  Ta kontakt

  Notater


  Treff 601 til 800 av 1,708

        «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Neste»

   #   Notater   Linket til 
  601 Enke i 1773, ved morens skifte Øydne Ytre, Barbara Jonsdtr (I6923)
   
  602 Enke i 1900, etter en Langfeldt Hansen, Randine (I21541)
   
  603 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Wohlert, H. (I1429)
   
  604 Er enke ved folketellingen 1801 Anne Mortensdtr (I4479)
   
  605 Er enkemann i 1865 Vatne Østre, Erik Christenson (I5416)
   
  606 Er i 1865 enke, og bor i Høllen Tangvall, Rachel Giertsdtr (I6098)
   
  607 Er igjen i arbeid som bødker Skjoldnes, Hans Tobias Svendsen (I3003)
   
  608 Er nå føderådskone Refsnes, Gjertrud Olsdtr (I19280)
   
  609 Er nå føderådskone hos sin datter Marie Ågedal, Ingeborg Olsdtr (I5170)
   
  610 Er nå føderådsmann Smedsland, Ole Knudson (I2136)
   
  611 Er nå føderådsmann hos sin datter Marie.
  Står at han er født i 1854, men dette må være feil, da alt annet stemmer her. 
  Smedsland, Lars Pederson (I3315)
   
  612 Er oppgitt som gift, men ingen mann nevnt..
  Han må nok hete Lars, da hun har to Larsdøtre-barn..
  I folketelling for 1910 står det at mannen dro til Amerika for lang tid siden! 
  Nybuvangen, Eline Larsdtr (I17709)
   
  613 etter Annas far Ole Johnson Mindrebø Sveindal Austre, Ole Sørenson (I3753)
   
  614 Etter at Eiken blei eigen kommune i 1916, var Anstein den første valde ordføraren i ein toårsperiode. Han var også ordførar i åra 1922-1925.
  I 1925 blei det oppført nytt driftsbygg på bnr 3. Anstein overførte bnr 4 Eiken utan tinglyst skøyte til sonen Pål. 
  Eiken øvre, Anstein Pålson (I11513)
   
  615 Etter at faren døde slet de kraftig økonomisk. De fikk bl.a. penger fra Fattigkasse som støtte ved konfirmasjonen hennes: kr 3 ? Jørgensen, Hanna Frantsine (I20318)
   
  616 Etter Johns død fekk son hans, Osmund, garden. Men han døde ugift i 1771. Ved skiftet etter han møtte det fleire åsdøler med Anders Gunnuson i brodden. Dei påstod dei var arvingar, og då skrivaren spurde um det ikkje var fleire som hadde arverett, svara dei nei, endå dei godt visste at Osmunds bestemor Susanna Pedersdotter, enno var i live. Dei delde so arven. Garden som vart lyst til auksjon, kjøpte Anders Gunnuson for 1600 rdl.

  Dette var sjølvsagt heilt ulovleg, og Anders Gunnoson fekk då ogso straks etter skiftet var slutt 2 stemningar: Susanna Pedersdotter som var eine arving kravde nytt skifte, og Torkeld Johnson, eldste son til John Torkeldson og Randi, stemde på garden som han meinte han hadde odelsrett til og difor kunde Tøysa inn for 400 rdl., som han var sett i ved skiftet etter John Sørenson i 1760.

  Anders Gunnuson som skyna det bar galt avstad prøvde so eit nytt fantestykke: Han fekk «forført og forledet» Susanna til å skriva under ei «Contract» som gjekk ut på at arven etter Osmund Johnson skulde delast likt millom Susanna på den eine sida og han og dei andre arvingane på den andre.

  Det er truleg sant det Susanna som no var svært gamal seinare segjer, at ho «ikke forstoed eller vidste hvortil denne Contract Sigtede». Då ho fekk greida på det gjekk ho difor ifrå heile avtalen og kravde dom i saki. Ved domen som fall i Christiansands Laugting 1776 vart det fyrste skifte «tilsidesat og henvist til nydt Skifte og Deling». Men sjølvsagt anka Anders Aasland saki inn for Kristiansands baugrett.

  Torkel tapte si sak i underretten. Men ogso han anka til laugretten. Medan saki gjekk der, gjorde han og Susanna ei avtale um at han skulde få dei 2 huder i Sveindal for 400 rdl. på det vilkor at han la ut pengar til saki hennar med Anders Aasland.

  I laugretten tapte Anders Aasland båe sakene:

  Det skulde nytt skifte som underretten hadde sagt, og Torkel Sveindal skulde ha garden

  Straks etter at desse domane var sagde gjorde Susanna, Torkel og Anders Aasland ei skriftleg semja um at no skulde all strid millom dei vera slutt. Anders skulde i eit og alt retta seg etter domane, og Susanna og Torkel skulde som vederlag for dei utlegg han hadde hatt betala 100 rdl., dersom han ikkje braut forliket.

  Men det gjorde han. Då tidi kom vilde han ikkje gjeva frå seg garden, men sette inn leigefolk som um han var den rette eigaren. Det vart då sjølvsagt ei ny sak som Andres tapte med glans både i underretten og laugretten, og Torkel fekk garden.

  Men Anders gav seg endå ikkje. Han anka sak! inn for «Oberhoffretten» og klaga yver at Torkel på «en lovstridig og næsten voldsom maade haver udkastet hans Leilendinger» uten å ha betalt det Anders hadde tilgode. I «Oberhoffretten» gjekk det reint galt. Han tapte saki og måtte i «Kost og Tæring» betala 30 rdl. til Torkel Johnson.

  Etter endå ei sak som gjekk både i underretten og laugretten fekk Anders dei 100 rdl. han etter semja skulde ha av Susanna og Torkel, då det ikkje var sagt tydeleg nok at han skulde tapa desse pengane dersom han braut forliket.

  Torkel Johnson blei ei svært rik mann. Han var ikkje gift og døde i 1829 , 84 år gamal. 
  Sveindal, Osmund Johnson (I3151)
   
  617 etter Knud Larson. Hans mor, Anna Staalesdtr Kollungtveit, hadde giftet seg med Notto Tollefson Sveindal A. etter at hennes første mann, Ole Knudson K. var død.
  Han makeskiftet med Knud Larson Nerstøl mot en del av Kollungtveit. Han fikk 10 eng. i Sveindal A. og Fugletveit, mot 8 3/4 eng. i K., hvor det var bedre bonitet på jorden. 
  Kollungtveit, Knud Olson (I3802)
   
  618 etter sin bestefar Thore Olson. Sveindal Austre, Thore Larsson (I3735)
   
  619 etter sin far Ole Joensen Sveindal, Thore Olson (I4532)
   
  620 etter sin fetter Ivar Abrehamson Sveindal for 73.900 kr. Sveindal, Kjell Arnold Olson (I3709)
   
  621 etter sin kones fetter Thore Larson Øydne Øvre, Ole Sørenson (I4763)
   
  622 Etter sin morfar Tor Olavsson. Sammen med sin bror Gunnulv. Nordgard-Espeli, Salve Olavsson (I5271)
   
  623 Etter sin morfar Tor Olavsson. Sammen med sin bror Salve Espelid, Gunnulv Olavsson (Nordgard) (I2209)
   
  624 etter sine foreldre for 400 spd. Sveindal Austre, Søren Olson (I3737)
   
  625 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Smith, A. (I9348)
   
  626 F. 1/6-1707 i Sal, døpt 15/6 s.å , død 13/6-1763 i Nes , Hallingdal. Fra sitt 7. år oppholdt han seg hos major Fredrik Sehested, til han i 1724 kom på «den øverste Post udi Mester-lectien» i Viborg skole under rektor, magister Nicolaus Schive. Han ble 1726 deponert til Universitetet i Kbh. med godt testimonium, tok ex. philos. (haud ill.) i 1727 og baccalaurgraden i 1728, etter noen ganger å ha disputert offentlig for «de Julers Stipendium som han nød 1727 -1729»; han bodde på Regensen og spiste på klosteret. I nov. 1728 fikk han post hos provsten i Thisted, Aalborg stift, hvor han preket 2 ganger om uken, men hadde fremdeles sitt stipendium i Kbh. Sogneprest Hans Frisach i Lom, Norge, valgte ham i 1731 til huslærer, og han underviste og studerte teologi til han i 1734 tok embetseksamen i Kbh. I 1735 ble han personellkapellan hos sogneprest Andreas Munch i Vågå og ordinertes 4/10 s.å. av biskop Peder Hersleb i Akershus. I anledning av den påtenkte, men oppgitte innrykking i Sverige fikk han ansettelse som feltprest 13/9-1743, men fortsatte samtidig som kapellan i Vågå, inntil han 1/7-1745 ble utnevnt til sogneprest i Luster i Sogn. Han ble 11/10-1754 sogneprest i Nes, Gol, Hemsedal og Flå. Jens B. og hans bror Matthis (jfr. nedenfor) var formodentlig de første Borchsenius'er som kom til Norge. Gift 29/2-1736 i Vågå med Anna Munch, f. 28/5-1704 i Dallerup, Jylland, død 8/9-1793 på Christianslund i Aurdal hos sin datter og svigersønn kaptein Selmer. Anna M. var datter av Andreas Sigvardsen Munch (f. 8/3-1669 i Lesja, død 2/8-1737 i Christiania), prest i Dallerup fra 1698 og sogneprest i Vågå fra 1722, og hustru Else Cathrine Eggertsdatter Stockfleth (død 7/8-1757 i Vågå, 85 år gammel). Se Norsk slektshistorisk Tidsskrift bind XIII s. 149 flg. om Jens B. og hans hustru og deres etterkommere Borchsenius, Jens Johansen (I5965)
   
  627 Faddere var:
  Børuf Knudsen
  Anders Paulsen
  Osuf Torjusen
  Lisabeth Sørensdtr
  Susanna Larsdtr Haaland 
  Håland, Ole Olson (I4874)
   
  628 Faddere var:
  Jens Mikalsen Egvaag
  Henrik Hansen Egvaag
  Anders Samuelsen Skjoldnes
  Helene Mortensdtr Egvaag
  Benedikte Severine Andersdtr Jølle - søster av moren?
   
  Samuelsen, Syvert Mikal (I17490)
   
  629 Faddere var:
  Mek. arb. Georg Ellingsen og h. Marie.
  Foreldrene
  Gbr.søn Olav Smedsland 
  Petersen, Olaf Arne (I1297)
   
  630 Faddere var:
  Torjei Torjeisen Ljosland (morfaren)
  Ole Olsen Pytten
  Aanen Olsen Pytten
  Siri Torjeisdtr Ljosland
  Berthe Olsdtr Pytten 
  Ljosland, Olav Aslaksen (I10495)
   
  631 Faddere. Frk Alfrida Barexstein, møbelsnekker Hans Hansen, foreldrene Karlsson, Karl Abraham (I9100)
   
  632 FAddere:

  Ingeniør Georg Ditlefsen
  Kaptein Gunnar Tofteland
  Styrmann Reinhardt
  Fru Anna Ditlefsen
  Frk Agda Føreid 
  Ditlefsen, Karen Bodil (I5938)
   
  633 Faddere:

  Lars Stendahl, Søgne
  Ferdinand Langfeldt, Kr. sand
  Gunnar Tofteland
  Helene Rasmussen Føreid
  Mathilde Ditlefsen Lunde 
  Ditlefsen, Kirsten Helena (I6065)
   
  634 Faddere:
  ? ? Møller
  Ole Salvesen
  Joachim Kier. (?)
  Madame Andorsen
  Jomf. Gurine Andorsen
  alle fra Mandal

  Søren herer nå:
  Søren Pedersen Mandal 
  Pedersen, Theodor (I8037)
   
  635 Faddere:
  Aanen Aanensen fra Egen
  Tolli Torkelson fra Stensland af Ousta sogn
  Siri Haaskuldsdtr fra Mydland
  Jens Staalesen fra Daland
  Abel Jensdtr Daland 
  Daland, Peder Berthelsen (I7738)
   
  636 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Karlsson, I.E. (I9098)
   
  637 Faddere:
  Fredrik Ditlefsen Lunde
  Herlof Andersen Høllen
  Kristoffer Føreid
  Inga Ditlefsen Lunde
  Julie Føreid 
  Ditlefsen, Else Maria (I6067)
   
  638 Faddere:
  Fru E. C. Heierdahl
  Madam Ødegaard
  Jomfru Juell
  Ritmæster Thesen
  Handlsfulmægtig Heierdahl
  Peder Lemmik Juell 
  Juell, Niels Helmer Adolf (I5951)
   
  639 Faddere:
  Gabriel Salvesen
  Bernt Skjoldnes
  Wilhelm ibid (Skjoldnes)
  H. Ollu (?) Abrahamsdtr
  J. Bergitte Sørensdtr Egvaag 
  Skjoldnes, Samuel Svendsen (I17494)
   
  640 Faddere:
  Grdbr. Rasmus Kristensen Føreid
  Kjøbmnd(?) Ole Rasmussen (Grimstad)
  kapt. Guttom Andreassen Sangvik (??)
  Kone Marie Rasmussen Føreid
  Pige Marie Rasmusdtr. Føreid
   
  Føreid, Sigrid Rasmussen (I6017)
   
  641 Faddere:
  Kbmd Gjert Gjertsen
  Fogd(?) og Toldsagfører(?) Scheel
  Kbmd Blom
  Student(?) Ditlef Jæger(?) i Mandal
  Frederikke Andorsen
  og Jfr Marie Pedersen af Mandal (datteren?) 
  Pedersen, Frederick Gottlieb (I8044)
   
  642 Faddere:
  kbmnd Tønnes Reimert
  Theodor Pedersen
  Emil Inga**
  Einar Isaksen
  fru Agnes Kraft
  og Thorn Reimert i Mandal. 
  Reymert, Elisabeth (I8337)
   
  643 Faddere:
  Kirsten Rasmussen Føreid
  Georg Ditlefsen Høllen
  barnets far
  Elsie Kristensen Høllen
  Ragna Rasmussen Høllen 
  Ditlefsen, Signe Margrete (I6066)
   
  644 Faddere:
  Kone Hanna Eriksen
  Kone Kate Kozyrinski
  Skomaker Thron Eriksen
  lærer Arnt Sivertsen
  kunstdreier Thorvald Eriksen


   
  Nilsen, Albert Johan Eriksen (I182)
   
  645 Faddere:
  Kreidal (?)
  Ole Løvdal
  S Guluvsen
  Gulu Andorsen
  Madame Gulusen
  Antonetthe Torkilsen Malmøe 
  Pedersen, Marie Fridriche Sørensdtr (I8036)
   
  646 Faddere:
  Landh. Karel Hansen (Høllen)
  Kontorist Karl Johan Kristensen (Stausland?)
  Lærer(?) Theodor Kristensen
  Enke Kristine Reinert(?)
  Pige Elisabeth Kristensen (Kr.sand) 
  Ditlefsen, Frits Magnus (I6016)
   
  647 Faddere:
  Moderen,
  Kone Hansine Rasmussen,
  Faderen,
  skrædder Oluf Rasmussen
  tjener Jacob Nilsen
   
  Nilsen, Berly (I215)
   
  648 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Gullhav, T. (I9099)
   
  649 Faddere:
  Niels Borge
  Marius Borge
  Anders Houge (Borge?)
  Aase Rødland
  Brithe Iversdtr Rødland

   
  Borge, Johannes Johannessen (I313)
   
  650 Faddere:
  Ole Danielsen Rugland
  John Bentsen(?) Rosseland
  John (Tobias?) ??sen vestre Haaland
  Ingeborg Olsdatter Rosseland
  Anne Sofie Pedersdatter f.t. Sodeland (?) (storesøsteren)

  Arbeider Peder Iversen Smedsland (1821)
  Inger Larsdatter (1826)
  Brandsdal i Grinnem hvor barnet oppgies at være født. 
  Smedsland, Anne Elisabeth Pedersdtr (I8666)
   
  651 Faddere:
  Ragnhild Jørgensen, Tv.
  Gunda Jørgensen, d.o.
  Carl Andersen, d.o.
  Helman Andersen, skomager?? Landås 
  Pedersen, Peder Ingolf (I8669)
   
  652 Faddere:
  Rejer Evensen Fiddje
  Daniel Evensen
  Gunder Torkildsen ibo
  Siri Nielsdtr ibo
  Randi Jørgensdtr Løvdal 
  Fidje, Siri Olsdtr (I6099)
   
  653 Faddere:
  Salve, Iver, Tollag, Anna og Barbro - alle Sveindal. 
  Sveindal Austre, Søren Olson (I3737)
   
  654 Faddere:
  Snekker Ellef Ellefsen
  frk Inga Pedersen (fortsatt ugift tante)
  foreldrene 
  Carlsen, Elsa Cecilie (I9097)
   
  655 Faddere:
  Sognepræst ?? Fabricius i Mandal
  Kbmd Christen Blom på Malmø
  Kbmd Andreas Svendsen i Mandal
  Handelsbetjent Torkel Pedersen (broren?)
  .. noe uleselig ..
  Marie Pedersen (?) 
  Pedersen, Julie Sørensdtr (I8043)
   
  656 Faddere:
  Stian Pedersen Støle
  Astri Rejersdtr Støle
  Aanen Aanens fra Egen
  Anne Aanensdtr fra Egen
  Olu Aanensdtr fra Egen 
  Dalland, Astri Berthelsdtr (I7739)
   
  657 Faddere:
  Svend Leire
  Willum Sangvig
  Niels Sangvig
  Kirstine Leire
  Frederikke Sangvig
   
  Sangvig, Vilhelm Andreassen (I6085)
   
  658 Faddere:
  Søren, Ole, Jedlou(?) Torgjusdtr., Jertru Olsdtr, Berthe Svendsdtr Smedsland 
  Smedsland, Anne Marie Pedersdtr (I2510)
   
  659 Faddere:
  Tolli Andorsen
  Sr Løvdal
  Niels Salvesen
  Madam Andorsen
  Gurine Andorsen

   
  Pedersen, Peder Sørensen (I8035)
   
  660 FAddere:
  Torgie Olson Dalland
  Anne Rejersdtr Støle
  Knud Salvesen Mydland
  Ragnil Aanensdtr fra Egen
  Oluf Aanensdtr fra Egen 
  Dalland, Torbør Berthelsdtr (I7740)
   
  661 Faddere:
  Urmaker Christian Bendiksen
  g. Anna Bendiksen, bokholder
  Wilhelm Jørgensen, ug Borghild Hellevig 
  Nilsen, Egil (I42)
   
  662 Faddere:
  «tab»Mad. Mallene Maria & Hans Kierulfs
  Monsr. Christen Olsen Wiborg
  Monsr. Morten Kierulf
  Mad. Ursula Cathrine von der Burg
  Jomfru Anna Cathrina Kierulf 
  Kierulf, Anne Catrine Olsdtr (I2124)
   
  663 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Pedersen, P.M. (I9102)
   
  664 Faddere: Snekker Gustav Karlsen (onkel) Høiveien
  Billetør Olaf Erling Pedersen (onkel) Damgaten
  Frk Gundine Osuldsen
  barnets mor
   
  Hansen, Lars Christian Birger (I9106)
   
  665 Fadderne var:
  fru Hanne Eriksen
  typograf Oluf Hansen
  maskinist Johan Nilsen 
  Nilsen, Margit Sofie (I214)
   
  666 Familien bodde først i Mandal, deretter noen år på Leire, som svogeren Svend Andersen eide. Samme bruk som Hans Tag Hanse senere eide.
  Deretter flyttet de til Høllen. 
  Familie F1894
   
  667 Familien bodde på Store Opshus i Valle sogn da han ble født/døpt i 1797.
  I 1801 på Våge øvre i Spangereid sogn. 
  Våge øvre, Bernt Christian Ariansen (I7750)
   
  668 Familien er ført under Blåka ytre. Dei fekk fem born på Kvåle. Familie F1348
   
  669 Familien Søren/Jorand Telhaug forpaktet br.nr. 5 av ham fra 1911-1917.
   
  Kollungtveit, Knut Olson (I7706)
   
  670 Far til Søren Jonasson var komen frå Ubostad.
  Faren heitte Jonas Larson Ubostad. Han var gift med Susanna Johnsdtr. Sveindal.
  Far hennar heitte John Sørenson, og oldefar hans var Bjellandspresten Søren Schive.

  «i»Søren var litt av ein ertekrok. Han var stundom litt for ihuga til å erta opp folk. To av gutane hans, Ole og Tobias, blei seglskutekapteinar. Søren fekk ofte pakkar frå dei, med utanlandsk kjeks, drops m. m. Dette samla han på og gøymde og spandera av det av og til. Det var han som rengde husmannsplassnamnet «Lelandsskardet» til «Rumpeskardet».«/i» 
  Botnan Vestre, Søren Jonasson (I3121)
   
  671 Faren forpaktet ulike gårder rundt omkring i EIken. Da hun ble født oppgis det i kirkeboka at de bodde på Ødegaard. Dette er et lite bruk på heia nordvest for Øvre Vatne og Hobbesland. Handeland, Anna Olsdtr (I5361)
   
  672 Fearnley var elev ved Den kongelige Tegneskole i Christiania i 1819-21.[1] Etter å ha vunnet en premie reiste han til København og ble skrevet inn ved Kunstakademiet i 1821. Her var han elev av C.W. Eckersberg frem til han reiste til Stockholm for å studere ved Kungliga Akademien för de fria konsterna under Carl Johan Fahlcrantz. I 1828 reiste han til Dresden hvor han var Dahls elev.

  Sommeren 1826 reiste I.C. Dahl gjennom Norge og i Sogn møtte han Fearnley som ble hans elev.[3] Både Fearnley og Dahl brukte «Slindebirken» som motiv etter denne reisen.[4] Noen år tidligere hadde Johannes Flintoe gjort samme reise og brukt samme motiv. Welhavens dikt «Det fredede Træ» handler også om Slindebjørka.

  Fearnley var på flere studiereiser i Norge i 1824 og 1826, i 1832 Italia, 1835 Paris og 1836 London, 1838 gjennom Tyskland og Sveits til Norge. 
  Fearnley, Thomas (I22000)
   
  673 Felt 19
  Rad 2
  Gravnr 19-1 
  Knudsen, Katrine Theodora (I9895)
   
  674 Felt 19
  Rad 2
  Gravnr 19-4 
  Holm, Brynild (I9914)
   
  675 fikk borgerbrev for å drive handel Sæd, Petra Ingebor Olsdtr (I3865)
   
  676 Fikk da skjøte fra sin mor Ranni. Sveindal, Iver Tollefson (I3307)
   
  677 Fikk tinglyst skjøte på gården etter sin mor Kari Olsdtr Bransdal. Var da allerede nær 60 år gammel.. Bransdal, Fredrik Torkelsson (I5497)
   
  678 Fikk tinglyst skjøte på gården etter sin mor Kari Olsdtr Bransdal. Var da allerede nær 60 år gammel.. Familie F2930
   
  679 Flytta til bnr. 8 på Torsland Pytten, Torstein Olavsson (I10519)
   
  680 Flytta til Fiskland, 'Der ute'. Øyulvstad, Osmund Svennson (I8433)
   
  681 Flytter til Kvåle store. Familie F1289
   
  682 Flyttet med hele familien. Men de tre barna fra første ekteskap ble værende i Åseral. Torsland, Mads Fredrikson (I5324)
   
  683 Flyttet til Bjørkenes og Mandal Smeland, Bolette Salvesdtr (I9763)
   
  684 Flyttet til Bjørkenes og Mandal.
  Måtte dra fra Bjørkeneset pga økonomiske problemer. Bruket der solgt tilbake til faren og Søren Jaabæk.
  I Mandal drev de losjihus i Øvrebyen, og huset der skal visstnok gå under navnet Bjørkeneset fremdeles (da Holums bygdebok ble skrevet ihvertfal..) 
  Nøding Øvre, Erik Andreas Tollisen (I9762)
   
  685 Flyttet til bnr. 1 på Torsland Pytten, Olav Olavson (I10518)
   
  686 Flyttet til Daland i Spangereid, hvor han ble gfit med Gjertrud Oddsdtr. Daland.
  Han skiftet også navn fra Bertor til Bertel. 
  Smedsland, Bertor Pederson (I1369)
   
  687 Flyttet til Konsmo. Apåsæ, Thore Jørgenson (I7762)
   
  688 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Smeland, A.I. (I11027)
   
  689 Flyttet til Ubostad fra Sveindal.

  Abraham var lærar i heimbygda og ordførar i mange år. Han bygde husa som står nå på br.nr 3 "Der nede" på Ubostad. 
  Sveindal, Abraham Iverson (I1180)
   
  690 Flyttet til Vegusdal - har etterslekt der? Smeland, Åsulf Olsson (I9373)
   
  691 Flyttet til Åsen i Evje Ljosland, Nere Jonson (I10631)
   
  692 Folkerettsjurist, godseier og NS-politiker. Foreldre: Overrettssakfører, senere statsminister Otto Albert Blehr (1847-1927) og Randi Marie Nilsen (1851-1928; se Randi Blehr). Gift 1) 1914 med Signe Aschehoug (1894-1925), datter av forlagsbokhandler Hieronymus Aschehoug (1846-1902) og Anna Hermine Steenbuch; 2) 1926 med Ingrid von Hanno f. Brun (15.5.1898-1976), datter av tannlege Johan Brun (1864-1941) og Helga Marie Natvig (1874-1959), ekteskapet oppløst 1928; 3) 1937 med Mait Oreman (29.10.1910-), datter av Carl Oreman (1878-1932) og Brita Trygg (1874-1954).

  Eivind Blehr var en av de sentrale ministere i Vidkun Quislings regjering 1942-44. 
  Blehr, Eivind (I7209)
   
  693 Folketelling Jørgensen, Anna Eriksdtr (I8667)
   
  694 Folketelling Jørgensen, Erik (I9065)
   
  695 Folketelling 1900:
  Sygni satt i 1900 som eier (og beboer) av et hus på Solheim Nordre i Aarstad herad. Der innlosjerte hun 3 familier i tillegg til seg selv, så huset må ha vært ganske stort.. 
  Rambjørg, Sygni Hansdtr (I842)
   
  696 Folketellinga 1910 Haugland, Jens (I4662)
   
  697 for 400 spd fra Gunnar Tollakson Kvåle Foss, Ånen Toresen (I255)
   
  698 For enka møtte faren, Jens Simonson Ask. Haugland, Torjus Aanenson (I4705)
   
  699 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bjerland, S.T. (I1321)
   
  700 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Holmås, H. (I1518)
   
  701 For til Holland iflg bygdeboka for Bjelland Smedsland, Peder Thomasson (I3371)
   
  702 For å jobbe. Han reiste med ALLAN.LIV. Haugeland, Reinert Tobiassen (I11583)
   
  703 For å søke hyre som maskinist.
   
  Sæd, Peder Mathias Olson (I3864)
   
  704 fordi han «forløb legeren ved Svinnesund» Flottorp Ytre, Sigmund Steinarson (I74)
   
  705 Foreldre er oppført som boende på Sangvik i 1884, ved dåpen.
   
  Føreid, Sigrid Rasmussen (I6017)
   
  706 Foreldri hennar var Torgrim Aasufson Haavorstad og Anna Olsdotter, fødd 1787.

  I 1813 var Torgrim soldat og låg i Kristiansand. Men då so ufreden ed Sverige kom på i 1814, måtte han austyver til grensa. Fyrr han reiste dertil vilde kona hans, Anna, ta avskil med han. Men koss skulde ho koma til Kristiansand? Jau, medbestemor på ryggen gjekk ho den lange vegen millom Verdal og Kristiansand både fram og attende.

  Torgrim fall ikkje i krigen. Men han blei sjuk og døde på Moss. Sjukdomen fekk han av å leggja seg ned og drikka i ei kjelda. Det var nokon som advara han. «Vatnet i denne kjelda er so kalt det er speleg,» sa dei. «Å,» svara han, «me hev kalde kjeldor på Verdal au.» 
  Håverstad, Torgrim Aasulfson (I3203)
   
  707 Forlovere ved bryllupet var:
  Ole Iversen Smedsland og Iver Davidssen Sveindal.
   
  Familie F821
   
  708 Forlovere:
  Brudens fader
  Edvard Theodor Eriksen Mandal 
  Familie F2681
   
  709 Forlovere:
  G. Giertsen
  M. C. Knutzon
   
  Familie F2588
   
  710 Forlovere:
  Kirkesanger Willumsen og Svend Salvesen Skjoldnes (hans far)
   
  Familie F1300
   
  711 Forlovere:
  Kjøbmand Evensen
  Løytn. Storm(?) Torgersen 
  Familie F1811
   
  712 Forlovere:
  Knud Gunlefsen Haaland (f Øydne Øvre)
  Gunder Iversen Sveindal (Svindahl) (bror av Asborg Ivarsdtr Sveindal A.)
   
  Familie F1465
   
  713 Forlovere:
  Peder Berthelsen (broren)
  Aanon Pedersen fra Egen 
  Familie F2487
   
  714 Forlovere:
  Søren Knudson Aasland og Ole Olsen Nordgarden. 
  Familie F720
   
  715 Forlovere: Aanen S (T?) Refsnes og Gundef S Øidne Familie F3797
   
  716 Forlovere: Gunnar Iversen Sveindal, Ole Larsen Butveit Familie F1473
   
  717 Forlovere: John Brunnesdal og Torgie Sveindal Familie F1095
   
  718 Forlovere: Torgius Fugletveit og Gunder Sveindal (bror av Ole) Familie F1449
   
  719 Forloverne var:
  Bjøro Torgieson Håland
  Torgie Endreson Håland
   
  Familie F2435
   
  720 Forsørges av sin sønn. Flottorp Øvre, Randi Mortensdtr (I1208)
   
  721 Forsørget av sin søstersønn Olav Sørenson Flottorp Øvre, Helga Mortensdtr (I5037)
   
  722 Forsørget sin mor Randi og hennes søster Helge Mortensdtr Mjåland, Olav Sørenson (I176)
   
  723 Fortsatt ugift. Bransdal, Abraham Larson (I2045)
   
  724 Fra 1920 Moe, Johan Brun (I6109)
   
  725 Fra Andreas Telhaugs: Slektsrøter (1982):

  Mormor mi - Mari Ljosland - fortalde om ei av konene - som var gift inn i Brunslekta på Ljosland - at det hende at ho kom i trætte med ein eller annan på Brun-sida. Når då bylgjene gjekk høgt og temperaturen var komen på kokepunktet - ropte ho: "Peter Brun - Peter Brun - Brun - Brun - Brun! ". - Då rekna ho med at dei hadde ikkje noko dei skulla ha sagt. Dei "visste" kva som var åt med Peter Brun. Han var ein lausunge. At den lausungen var kongeleg, hjelpte ikkje. Det var ei skam.
  Korleis ei slik segn kunne bli til, får ein ei aning om når ein les: - I Oddernes gardshistorie side 625 står det:
  «i»"Kong Kristian V solgte 1«sup»te«/sup» oktober 1668 Oddernes kongsgård til oberstløytnant Peter Brun, komandant på Fredriksholm. Gårdens skyld var 16 huder. Inventaret fulgte med i handelen og Brun fikk også intektene av husmenn og strandsittere. Prisen var 150 rd (kan gjerne vere at det var 1 500 rd. ), og det var Ulrik Fredrik Gyldenløve, som formidlet salget. - Grunnen til salget var nok at kongen trengte penger etter alle krigene som var førte. Brun hadde kanskje lånt kongen penger og så fått gården som vederlag. " Sitat slutt.
  «/i»Ulrik Fredrik Gyldenløve var son til Fredrik III med Margrete Papen, altså kongsson. Han var også statholder i Noreg frå 1664 til 1699. - Det var såleis høve til å bruke fantasien.
  Det var også kontakt millom Peter Brun og kongehuset på annan måte. Son til Peter Brun i andre ekteskapet hans - Hans Jacob Brun - skreiv også reisejournalen for generalløytnant Chr. Gyldenløve på hans inspeksjonsreise i Noreg 1695.
  Rett eller galt, røyndom eller folkedikting, segn eller soge
  - la segna leve.
  Peter Brun blei veikhelsa og kunne ikkje greide å styre garden attåt offiserstenesta, så han måtte selje den til futen Jacob Paulsen Riis; som fekk "skjøte" på han 8. august 1674. - Riis fekk pengevanskar og måtte selje garden, som då kom attende til styremaktene.
   
  Brun, Peter (I2734)
   
  726 Fra Brandsdal 1635: "Etter Olluff kjem OSU i skattelista som øydegardsmann på gd. og frå 1635 TORGIE BRYNNISDAL. Han hadde stukke til ein Olluff Suencheson og laut for det bøta 3 dl. "

  Dette burde styrke beviset for at Olluff Smittland var sønn av Suennche? 
  Smittland, Oluff (I1347)
   
  727 fra foreldrene Knud og Bergit. Sveindal Austre, Jon Knudson (I3797)
   
  728 fra Gunder Tønneson Ubostad Røynesdal, Søren Torkildsen (I10738)
   
  729 Fra Jon Ellingson Nerstøl for 799 rdl. Kvåle, Simon Jonson (I46)
   
  730 Fra Kristiansand, med NAL. Telhaug, Bertha Johnsdtr (I82)
   
  731 Fra Mads Olson Leland Øydne Ytre, Knud Salveson d. y. (I2134)
   
  732 Fra Meldal. Retsel, Ole Olsen Sørstuggu (I8722)
   
  733 fra Norge? Eller Danmark? Grubbe Moller, Anna Cecilia (I22826)
   
  734 fra sin bror Ole Knudson, som var syk - og ga seg i folloug til Knud. Han betalte 1130 spd. for bruket, som var på 1 1/2 hud.
  Lnr. 86, ble delt i 1862 
  Sveindal Austre, Knud Knudsen (I3793)
   
  735 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Sveindal Austre, T.H. (I3789)
   
  736 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Hobbesland, A. (I165)
   
  737 fra sin svigermor Ranni Olsdtr.
  Lnr. 86, ble delt i 1862 til lnr. 86b el. br.nr. 8 
  Øydne Øvre, John Gunleifson (I4787)
   
  738 Fra wiki:

  Haugland ble utdannet jurist i 1936, han var advokat i Kristiansand fra 1943 og høyesterettsadvokat fra 1951. Han var legasjonssekretær i Stockholm i siste del av andre verdenskrig.

  Haugland tilhørte Arbeiderpartiets venstreside, og var tidlig ute med å ta opp til debatt overvåkingen på politisk grunnlag som fant sted på 1950-tallet. Størst oppsikt vakte Haugland med memoarboken Dagbok frå Kongens Råd (1986), hvor han offentliggjorde private dagboksnotater fra tiden som minister, og blant annet avslørte at rykter om kong Olav Vs privatliv var tatt opp på regjeringsnivå.

  Haugland ønsket å modernisere grunnloven til et mer moderne norsk, men nådde ikke fram med sitt syn. Han var også talsmann for en mer rettferdig valgordning med utjevningsmandater, dette ble innført i 1989, 16 år etter at Haugland hadde forlatt Stortinget. Han var også talsmann for en sammenslåing av de to Agder-fylkene. Haugland var imot norsk medlemskap i EF. Han kjempet sammen med Arne Treholt og Jens Evensen mot militærjuntaen i Hellas. 
  Haugland, Jens (I4662)
   
  739 Fredrik fekk sk p bruket v 1781. Av panteb ser vi at han hadde gjeld på bruket sitt. Og i 1806 var han i saa stor gjeld at han selde 6 ksk. av bruket til eldste sonen for 400 rd. Det bruket Ånund kjøpte fekk seinare «i»bnr. 3 «/i»med skyld 1,92 mark.

  «b»«i»Bruket delt 1806
  «/b»«/i»Det bruket Fredrik sat att med, var 3 ksk. Seinare fekk det «i»bnr. 1 «/i»med skyld 1,05 mark. Fredrik sat no med dette bruket fram til 1829 då kona hans døydde. På skiftet etter henne same året overdrog han bruket til yngste sonen Mads og gav seg i follog til han. Men da folloget var ordna, blei det ikkje noko att til deling mellom barna.
  Fredrik var kyrkjesongar i i mange Han var og l i folkeskolen. I 1830 gifte han seg att med enka Ingrid Fredriksdtr. Ljosland. Han var d 75 og ho var 50. 
  Smedsland, Fredrik Sørenson (I2121)
   
  740 Fredrik Schultz var født i København. Han ble skipper og slo seg ned i Høllen. I 1761 fikk han borgerskap i Kristiansand.

  Av en rettsak i 1785 framgår det at Fredrik Schultz drev med salg av øl og brennevin i Høllen. Det var ulovlig men myndighetene henla en anmeldelse av forholdet. Schultz bodde standsmessig. Huset ble i 1788 beskrevet som en 2-etasjes tømmerbygning med ei stue, kammers og kjøkken i første etasje. Ovenpå var det 3 værelser. Huset hadde 2 kakkelovner og en rikholdig møblering med bl.a. «et ekeskatoll med skap over», 2 speiler med forgylte rammer, «et blått rundt spisebord med 2 vinger», et tebord og 2 «Ryslæders» (rødt lær av kalveskinn) lene- stoler. På soverommet sto det bl.a. et skatoll innlagt med valnøttre.

  Også i klesveien kunne Schultz vise sin verdighet. Han fulgte tidens moter med silkestrømper, sorte silkebukser og silkevest samt hvitt halstørkle av silke. Til å variere med hadde han en «ansiktsfarvet kjole» med silkefor og brodert vest. Fredrik Schultz har nok vakt oppsikt blant de vanlige bøndene i Søgne med det antrekket!

  Velstanden førte ikke bare goder med seg. På sine gamle dager fryktet Fredrik Schultz at barna skulle bli uenige om arven. Derfor bestemte han at alle eiendelene skulle selges på offentlig auksjon etter hans død. Så skulle pengene deles mellom arvinger. Ettersom dattera Anne Catrine hadde vært «en tro husholderske for ham i 5 år», skulle hun ha 50 daler ekstra. Totalt var det 940 daler som skulle fordeles. 
  Schultz, Fredrik Christian (I6400)
   
  741 Frivillig skifte - før de var døde. Smedsland, Ole Madson (I2108)
   
  742 Frivillig skifte - før de var døde. Randi Thorufsdtr (I4160)
   
  743 FS sier han døde 30 aug 1566.
  Det må være feil dato! 
  Clausen, Cornelius (I18419)
   
  744 Født 13 februar 1618. Død 3 august 1674 på Bærum Jernverk. Begravet i Tanum kirke. Johan var fullmektig på Eidsvoll Jernverk. Her ble 8 av hans 13 barn født. Hans sjef og venn var Gabriel Marcelis. Johan må ha hatt en høy stjerne hos Marcelis for ved et skjøte av 20 februar 1664 overdrog denne sine eiendommer og privilegier i Bærum til Johan, hans tidligere fullmektig. Man kjenner ikke til de betingelser som var mellom dem som førte til at han overtok alle de verdifulle eiendommene. Johan bodde og arbeidet her i 10 år til sin død 1674. Krefting, Johan Hermansen (I7410)
   
  745 Født i 1691 ? Gunstveit, Berte Jensdtr (I2240)
   
  746 Født i Bircheland prestegjæld. Tveterås, Malene Knudsdtr Brynnildsen (I314)
   
  747 Født i Grimstad? Kiledal, Ane Kristensdtr (I22729)
   
  748 Født i Nassau-regionen i Hesse, Tyskland (i Freyburg?) i 1560-årene. Gift med Beche von Reimarshusen, ble militær kaptein. I 1596 startet Kong Christian IV of Denmark, etter å ha arvet tronen, med å bygge opp en skipsindustri. von Hadeln, Lorentz (I20073)
   
  749 Født på brnr 1 Kvingedal, Botilla Bertelsdtr (I3531)
   
  750 Født som uekte?
  Ingen opplysninger om mor/far i hverken Domkirkens Ministerial eller klokkerbok. Står Fødselsstiftelsen dog.. 
  Jensen, Kristofa Berntine (I11738)
   
  751 Før de døde Berthe (I3423)
   
  752 Før han døde Leland, Ole Iversen (I3420)
   
  753 Førte bl.a. galeasen "Fortuna". Toftenes, Ditlef Pedersen (I6174)
   
  754 g. m. lærar Knut Tveit. Til Vågsbygd i Kristiansand (sjå elles bnr. 1 på Tveit). Åmland, Asborg Johnsdtr (I8468)
   
  755 g. m. Olav Svensson Lj. Til bnr. 5, ættled 9 Ljosland, Elisabeth Olavsdtr (I5792)
   
  756 g.nr. 23 Sveindal Austre, Søren Hansson (I3787)
   
  757 Ga 5000 kr for skjøte fra sin mor, Barbro. Smedsland, Ole Larsen (I2496)
   
  758 GAHR ÅNONSON H., som var den eldste av sønene etter Ånon og Torborg, blei g. m. «i»Siri Madztdtr., «/i»som var dotter til Madtz Smedsland. Det var dsk. e. Gahr i 1681. Fastegodset var då 7 2/8 eng. i Håland som ved skiftet blei lagt ut til kravsmennene så nær som 2 eng., som enka og dei 3 sønene fekk. Siri flytte seinare til Smedsland, men i 1712 er ho nemt som «forarmet» skattytar på Håland. Kvar sønene hennar blei av veit vi ikkje. Familie F1215
   
  759 Ganske usikre dato? Bø, Edis (I2311)
   
  760 gardsgut på Kvåle i 1664. Kvåle, Mads Tollakson (I3387)
   
  761 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Skeie, G. (I512)
   
  762 Gift i USA Vårdal, Fredrik Abrahamson (I8148)
   
  763 Gift i USA Smeland, Kari Larsdtr (I8292)
   
  764 Gift i USA Smeland, Jens Larson (I8294)
   
  765 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lindefjeld, K. (I5630)
   
  766 gift Johan Valand fra Øydne Y. Sønn Karsten Holte, Martha Thornsdtr (I8777)
   
  767 Gifter seg til Sveindal Åsland, Ingeborg Aasmundsdtr (I5199)
   
  768 Giftet de seg i Korskirken? Familie F79
   
  769 Giftet seg borgerlig hos Byfogden i Arendal Familie F2909
   
  770 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F2753
   
  771 Gjennom brev til faren går det fram at ho budde i New York, var gift og hadde to døtrer. Sveindal, Jørgine Olevine (I8941)
   
  772 Gnr 26 Bruksnr 4 Håland, Barbro Olsdtr (I2497)
   
  773 gnr 26/6 Hestebakken Smedsland, Ole Olson (I2139)
   
  774 gnr. 23 br.nr. 3 Sveindal, Iver Davidson d. e. (I1176)
   
  775 Graven merket med et hvitt kors.
  Ingen dato oppgitt i DIS-databasen

  Spanskestykket
  Felt F
  Rad s
  GNr 03 
  Hansen, Lars Christian Birger (I9106)
   
  776 Gravminnet hans er fredet Vatne Øvre, Tollak Ståleson (I12747)
   
  777 Gravnr: 16.008.11.006«tab»Vestre Aker kirkegård Knudsen, Reidar Theodor Amandus (I9892)
   
  778 Gravnr: 16.008.11.006«tab»Vestre Aker kirkegård Helgesen, Dagmar (I9905)
   
  779 Gravnr: 16.008.11.006«tab»Vestre Aker kirkegård Knudsen, Grethe (I9906)
   
  780 Gravnr: 16.008.11.006«tab»Vestre Aker kirkegård Steffensen, Barthold Chr. (I9920)
   
  781 Gravnr: 17.019.02.019«tab»Ullern kirkegård Holm, Katrine (I9915)
   
  782 Gravnr: 20.071.01.014«tab»Vestre gravlund Knudsen, Hans (I9907)
   
  783 Gravnr: 20.071.01.014«tab»Vestre gravlund Knudsen, Bjørg (I9921)
   
  784 Gravnr: 20.087.05.034 Knudsen, Knud Theodor (I9891)
   
  785 Gravnr: 20.087.05.034 Thorsen, Olga (I9908)
   
  786 Gravnr: 20.087.05.034«tab»Vestre gravlund

  Knud T Knudsen
  24.04.1883 - 22.10.1966
  Gravlagt: 04.11.1966

  Olga Knudsen
  19.05.1893 - 05.11.1979
  Gravlagt: 13.06.1980

  Else Reidun Knudsen
  26.11.1930 - 05.12.1993
  Gravlagt: 06.05.1994

  Knut Reidar Knudsen
  16.05.1918 - 06.12.1995
  Gravlagt: 24.05.1996

  Hjørdis Engen
  02.12.1922 - 22.10.2010
  Gravlagt: 22.11.2010 
  Knudsen, Knud Reidar (I9909)
   
  787 Gravstein
  http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2439776 
  Grummedal, Yngvar (I6327)
   
  788 GUNDER IVERSON fekk det største bruket etter faren i 1817, men d. ugift alt 22-3 1839, 46 år gml. Arvingar blei då brørne Tollef og David Iversøner Smedsland, søstrene Asborg og Anna, sønene etter broren Ole Iverson Butveit (4 stk.) og etter Gunnild (Gunder Larson Ås). Jordgodset blei lagt ut til Knud Olson Butveit, som var eldste son til broren Ole Iverson, og 12 ½ år gamal. Sveindal, Gunder Ivarson (I1202)
   
  789 Gundlef fekk i 1732 skj. på 12 ½ eng. i gd. frå Knud Olson, Ole Torgiuson Quale, Kittel Jørgenson Wårdal og Elling Johnson Nederstøl, truleg svograne hans alle. Øydne Øvre, Gundleif Olson (I5028)
   
  790 Gundlef hadde i ungdomen vore soldat i Vesterlenske Regiment, og då han hadde tent kongen «ærlig og tro» i 12 år fekk han fri hærtenesta. Øydne Øvre, Gundleif Olson (I5028)
   
  791 Gunleiv omkom i et snøskred i Rudlendskaret i april 1851. Sønnen Ola Andreas ble gravlagt samme dagen Rudlende, Gunleiv Olsson (I2372)
   
  792 Gunleiv tok etternamnet Vold, sjå under Vik auste. Flottorp Øvre, Gunleiv Reierson (I3412)
   
  793 Gunlev var ein føregangsmann, og fekk i 1850-åra dette vitnemålet av agronom Lindkvist: «i»«Gundlev Sørensen, Øvre Øydne, haver arbeidet med omtanke og overordentlig flid paa sin gaard «/i»-. «i»Han har tillige en stor og vel skjøttet have med æble- og pæretræer, samt bærbuske, sd at han til enkelte tider har kundet sælge indtil 10 td. æbler.»
  «/i»Gundlev selde bruket i 1855 til sonen Søren for 200 spd. + føderåd. 
  Øydne Øvre, Gunlef Sørenson (I4776)
   
  794 Gunnar busette seg i British Columbia, Canada. Han dreiv m a med laksefiske i Alaska. Etter oppnådd pensjonsalder hadde han nesten årleg ein tur til Eiken.

  Gunnar arva bnr 7 Skeie nordre og bnr 2 Kleppe etter testamente frå Line Gurine Skeie. Bjorlien, bruket på Kleppe, selde han i 2002 til Olav J. Hauge, Tveiten. Bruket på Skjekkeland blei i 2010 selt til

  Klippen, f 1971. 
  Skeie, Gunnar Olsen (I10510)
   
  795 Gunnar selde og sette seg ned som skomakar på Sandnes. Sjå der under handverkarar.

  24/2 1872 skøyte frå Jørgen Jørgenson «på d.b. som er hjemlet ved hevd til sønnen Gunnar Jørgen og Monsine Bertine Monsdtr. for kår av femårig verdi 156 Spdl. 
  Kalhovda, Gunnar Jørgensen (I802)
   
  796 Guttorm kom fra Gjervoldstad i Greipstad. Han og Helene Gurine hadde bodd en tid i Kristiansand før de slo seg ned på Kjelland. De bygde seg hus på gården. Men så døde Helene. Guttorm solgte eiendommen i 1848 til Aanen Jakobsen Kjelland (se bruk nr 1). Men Guttorm fikk fortsette å bo på gården.
  I 1860-årene bygde han seg nytt hus og ble da regnet som husmann. 
  Gjervoldstad-Kjelland, Guttorm Andersen (I6087)
   
  797 Gyro bygde opp Ljosland turistheim rett etter krigen, og dreiv den i 14 år. Ljosland, Gyro Ånundsdtr (I12087)
   
  798 Gård 420a. Retsel, Ole Olsen Sørstuggu (I357)
   
  799 Hadde da lnr. 84., eller lnr. 84a. Sveindal Austre, Søren Sørenson (I3751)
   
  800 Hadde eget verksted Frøysti, Jacob Andreas Jensen (I21337)
   

        «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Neste»