Nyheter: Velkommen til Smedslands-slekta på nett! Send meg gjerne 'rapporter' om hvordan det fungerer, og veldig gjerne oppdaterte og nye data også. Det kommer stadig nye til, og noen faller fra.
For å kunne se nålevende personer må du ha brukernavn og passord. Dette utdeles til slektninger - så bare ta kontakt (nederste menyen på venstre side).
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Historier
 • Opptak
 • Videoer
 • Album
  Alle media
  Kirkegårder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  DNA tester
  Statistikk
  Bytt Språk
  Bokmerker
  Ta kontakt

  Notater


  Treff 401 til 600 av 1,689

        «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»

   #   Notater   Linket til 
  401 Ble kalt 'Lars i Drammen' Kollungtveit, Lars Knutson d. y. (I8954)
   
  402 Ble også professor ved MIT og UCLA i USA. Holmboe, Jørgen (I10614)
   
  403 Ble registrert som kjøpmann i 1863 Sveindal Vestre, Tobias Johnson (I3162)
   
  404 Ble senere gift på Nordgarden i Åseral, med Ånund Olavsson (1777-1852) Flottorp, Ingeborg Endresdtr (I8498)
   
  405 Ble solgt på auksjon i 1885 til bankdirektør Ertzeid. Hans bo selger det til L. Konsmo i Lyngdal i 1888, som selger videre til Ole Torjesen Refsnes i 1894. Valand, Berthor Nilsen (I11863)
   
  406 Ble visst gift i Amerika. Pytten, Gudrun Olavsdtr (I10520)
   
  407 Bodde først på Sylvskaret i Bjelland, så på Skarpengland.
  Gift og 2 barn. 
  Kollungtveit, Tosten Knutson (I8953)
   
  408 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Skeibrok, S.G. (I8780)
   
  409 Bodde i Høllen, men eide en del av Kjelland Kjelland, Simon Pedersen (I7452)
   
  410 Bodde i USA i mange år.
  Da han kom hjem bygde han seg hus i Kyrkjebygd, og bodde der sammen med sin søster Kari 
  Ljosland, Olav Svensson (I9658)
   
  411 Bodde også en periode i USA først. Kvåle, Karine Knutsdtr (I11889)
   
  412 Bodde på Apåsæ/Abelsæd i Bjelland mye av livet Høyland-Apaasæ, Jørgen Thoreson (I7764)
   
  413 Bodde på bnr 5 på Flottorp Øvre på slutten. Skår, Barbro Torgiesdtr (I8075)
   
  414 Bodde på Iveland.
  1672            Randi       Larsdatter       k       f       Iveland       D       ug       Tjenestepige       1875 
  Smedsland, Ranni Larsdtr (I2499)
   
  415 Bodde på Smedsland (der oppe). Ingen barn. bnr 2,3
  Bruket ble solgt til Olav Bransdal og Tomine 
  Sveindal, Iver Davidson d. y. (I1177)
   
  416 Bodde på Sveindal Ø. l.nr. 85 Sveindal, Iver Davidson d. e. (I1176)
   
  417 Bodde på Trysnes mesteparten av livet.

  Villum var sønn av Villum Villumsen Brecklev og Johanne Jonasdatter Hammer på Snig under gården Rauberg i Sør-Audnedal. Bestefaren, Villum Brecklev, var en engelsk skipsbyggmester som hadde slått seg ned på Snig. Villum Villumsen flyttet til Trysnes. Der bodde han til 1740-årene. Da dro han tilbake til Rauberg 
  Brecklev-Trysnes, Villum Villumsen (I6757)
   
  418 Bor da i rode 18 - no 87 Jørgensen, Ellevine Frantsine Sjursdtr (I20317)
   
  419 Bor hos møllemester Albert Beck - oppført som 'slægtning'. Nord, Vilhelmine Martine (I9551)
   
  420 Bor i 1865 i Vasbotnen (Botnan aust) og er inderst, med kone og 3 barn. Bor i samme hus som sin bror John. Flottorp Øvre, Gunleiv Tollefson (I8067)
   
  421 Bor i Fort Meyers, Florida, USA Eikelid, Randi (I5194)
   
  422 Bor i Kristiansand Haugland, Torbjørn (I4666)
   
  423 Bor nå på Gjølme Resell, Marit Olsdtr (I352)
   
  424 Bor på gården Rognaldsvog med Storehaugene i Kinn prestegjeld/sogn Storhaug, Lars Martinussen (I245)
   
  425 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F2816
   
  426 Bor på Smedsland når Iver d.y. blir født i 1838 iflg.kirkeboka Smedsland, Elisabeth Ivarsdtr (I173)
   
  427 Bror til Randi, John Sørenson, var gift med Ingeborg Osmundsdotter frå Åsland i Åseral. John og Ingeborg hadde ein son som heitte Osmund.

  Ingeborg døde i 1750. John åtte då 2 huder som var taksera i 400 rdl. På garden var 11 kyr, 3 kvigor og 3 , 10 og 7 og 13 . Innbu og lausøyra som det var mykje av syner i det heile same tilhøve som i 1733.

  I joli 1758 vart John trulova med Aase Larsdotter austre Sveindal, < hvorefter da De havde lavet til Brøllup og for Dem var udlyst blev han angreben af en sterk Sygdom, saa at han inden fulde 24 Timer ved Døden afgik og blev begravet samme Dag hans Brøllup var berammet>, og .

  Ved skiftet etter John Sørenson i 1760 fekk ikkje , Aase Larsdatter nokon arv. Men son hennar, John, arva likt med Osmund Johnson.

  Av skiftebrevet ser ein at det hadde for John Sørenson dei siste åri. Han var skuldig både den eine og den andre. Gjeldi var ialt 743 rdl. 3 mark 23 skill. At det måtte vera smått stell kunde ein ogso skyna derav at det var so lite kretur, bare 4 kyr og 2 kalvar.

  Av innbu og lausøyra det var på garden kan forutan det vanlege nemnast < 1 par istiger, Silingsbøtter, Smør-amberrer, Kiørslehager, 22 alner hvidt vadmel a 10 skill. og 1 Biørnerifle>.

  Til Johns likferd hadde desse varor som kosta 14 rdl.: <3½ Tønde malt, 20 mark Humle, 1 skieppe Hollandsk Gryn, 1 Skieppe Erter, ½ tønde Ruug og ½ tønde Korn>. 
  Sveindal, John Sørensson (I2778)
   
  428 Brudens forlover var Elisabeth Sæbø, kontordame, Kristiansand Familie F695
   
  429 Bruk med lnr 120, 125b Mjåland, Asgerd Ellingsdtr (I1243)
   
  430 Bruk med lnr 120, 125b Mjåland, Knud Ellingson (I1289)
   
  431 Bruk med lnr 120, 125b Smedsland, Anne Katrine Knutsdtr (I4732)
   
  432 Bruk med lnr 120, 125b Mjåland, Hans Ellingsen (I4733)
   
  433 Bruk med lnr 120, 125b Mjåland, Aanund Ellingsen (I4734)
   
  434 Bruk med lnr 120, 125b Mjåland, Kathrine Ellingsdtr (I4735)
   
  435 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Asborg Sørensdtr (I171)
   
  436 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Søren Olson (I174)
   
  437 Bruk med lnr 121, 151c Eivindstad, Anna Thomasdtr (I175)
   
  438 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Olav Sørenson (I1196)
   
  439 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Thomas Sørenson (I1197)
   
  440 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Gunvor Sørensdtr (I1198)
   
  441 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Gunnar Sørenson (I1199)
   
  442 Bruk med lnr 121, 151c Mjåland, Maria Sørensdtr (I1200)
   
  443 Bruk med lnr 121, 151c.
  PS. Han var ikke født ved folketellinga 1865.. 
  Mjåland, Tobias Sørenson (I1201)
   
  444 Bruket i Tilhaugen, lnr 201, fekk Ånen Torkelson i 1872 brukeleg pant i 96 år for 500 spd. Abraham og kona Berte Sofie reiste i 1873 til USA med fem bom.
  Mens Abraham hadde busett seg i USA, selde fullmektigen hans, Tobias O. Hommekland, i 1889 dette bruket til svogeren Ånen Torkelson Øydna øvre 
  Øydne Øvre, Ånen Torkelsen (I7648)
   
  445 Bruket Lnr 93 (bnr.1) ble da delt mellom Peder Iversen og Søren Johnsen.
  Han bodde her en periode, men kjøpte senere bnr 5 på Håland, (Øygarden). 
  Bransdal, Søren Johnsson (I2517)
   
  446 Bygdebok for Lyngdal - dette var tidligere Spangereid i Sør-Audnedal. Kilde (S64)
   
  447 Bygdeboka forteller om et annet slektsforhold til Sørens kone, som også ender opp hos Knud Skraddar:

  Kona til Søren Fredrikson Smedsland - Anna - var komen frå Åsland i Åseral. Far hennar var Anders Gunnulvson, som var son e. Gunnulv Knudson og som var son til Knud Knudson Austgard. Mor til Anna - Gunild - var dotter til Ånon Kylland.
  Det blei såleis slektskap millom Oluff og Madsfolket på Smedsland og Knud -folket i Åseral. 
  Mørk, Anna Kristine Christensdtr (I2119)
   
  448 Bygslet den. Kuven, Ole Kaaresen Haugarvoll (I553)
   
  449 Bygslet den. Øyjordi, Kari (Karen) Nielsdtr (I554)
   
  450 Byttet det senere boort med svogeren Ole Svendson mot Ø. Homme, i 1805 Foss, Tosten Willumson (I5017)
   
  451 Byttet det til seg med svogeren Tosten Willumson med Ø. Homme, i 1805 Homme Øvre, Ole Svendson (I5021)
   
  452 Både han og kona levde da skiftet ble foretatt. Smedsland, Søren Fredrikson (I2113)
   
  453 Både han og kona levde da skiftet ble foretatt. Mørk, Anna Kristine Christensdtr (I2119)
   
  454 Claus overtok som bondelensmann etter sin far. 11695 ble det opplyst at han bodde på Udjus-Sangvig hvor han eide et gårdsbruk på 1 1/2 hud (se bruk nr 63). På sine eldre dager flyttet Claus med familien til Kristiansand. Huset i Høllen ble da overtatt av svigersønnen Peter Sørensen Oxsendorph. Claus Sørensen (I6404)
   
  455 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Håland, B.A. (I5288)
   
  456 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bransdal, K.F. (I9146)
   
  457 Dagny Juell var en sentral person i Kristiania-bohemen, og hadde bl.a. betydning for Edvard Munch og August Strindberg.
  Les mer på Store norske leksikon: https://nbl.snl.no/Dagny_Juel 
  Juell, Dagny (I11461)
   
  458 De ble skilt på ett eller annet tidspunkt, for han giftet seg på nytt. Familie F3617
   
  459 De ble viet hjemme, sansynligvis fordi ekteskapet skjedde ganske kort tid før den førstefødte kom til verden... Familie F473
   
  460 De bodde begge i New York i 1900, så det er vel ikek vanskelig å gjette seg til hvor de møttes..
  Men hvor ble de gift? 
  Familie F1502
   
  461 De bodde fortsatt på Eivindstad da hun ble født. Senere flyttet de til Haugland. Eivindstad, Anna Thomasdtr (I9993)
   
  462 De bodde på Blåka i ca 5 år, 1775-1760 Flottorp Øvre, Paul Bjøruson (I2265)
   
  463 De bodde på bruksnr 2,3 på Smedsland, etter Søren Johnson og Berthe Iversdtr Smedsland Familie F72
   
  464 De bodde på Reveneset, under Skeie Nordre.

  Etter  at  Ola  døydde,  blei  bruket  overført  til  dei  fire  døtrene  som  arv.  I  1987  skøytte Tordis  Hvalstad  over  sin  1/4  i  bruket  til  søstrene  Berta,  Inga  og  Olga  Marie.  Dei  nytta Reveneset som ferieplass.
  I 1996 skøytte Berta, Inga og Olga Marie til
  Kai Oddvar Eik, Søgne, f 1957,
  Solveig Irene Kile, Kristiansand, f 1959,
  Rune Eik, Søgne, f 1962, og
  Terje Eik, Søgne, f 1964.
  Rune Eik selde parten sin i Reveneset i 2005 til broren Terje. 
  Bryggesåk, Ola Olson (I3949)
   
  465 De bodde på Storemyr i Vestre Moland, men det er jo ikke sikkert at de brukte etternavnet Storemyr. Hennes far brukte sitt Brunnesdal selv om han ikke bodde der lenger..

  Storemyr ligger noen km nordvest for Vestre Moland kirke, som igjen ligger et lite stykke nordvest for Lillesand by, på veien mot Birkeland. 
  Storemyr, Barbro Thomine Olsdtr (I9055)
   
  466 De bor da på Rudlende (Østre Åsen?), som riktignok lå i Grindheim herred. Men veien var kanskje kortere til Bjelland? Øydne, Siri Torjesdtr (I12016)
   
  467 De bor fortsatt på Bøtræ, men skulle ha flyttet til Hegland i løpet av 1909? Bøtræ, Olava Bergitte Olaisdtr (I3468)
   
  468 De bor på Seland i 1900. Røynesdal, Søren Torkildsen (I10738)
   
  469 De er begge oppført med Tveterås som etternavn/bosted ved vielsen. Familie F185
   
  470 De er innflyttere i Tvedestrand i 1894, 9 jul.

  Forlovere i bryllupet:
  Abraham Pedersen (broren).
  Sveinung?? Pedersen 
  Familie F2787
   
  471 De er oppført som fattiglem, og det bor også over 20 andre fattiglem der, sammen med husfar, husmor og tjenestepike. Så dette må være et slags fattighjem? Storemyr, Barbro Thomine Olsdtr (I9055)
   
  472 De er oppført som fattiglem, og det bor også over 20 andre fattiglem der, sammen med husfar, husmor og tjenestepike. Så dette må være et slags fattighjem? Lovisero, Reinert Andreas Andreassen (I9056)
   
  473 De fikk et "uekte" barn i 1824. Etter dette så ble enkemannen Salve suspendert/oppsagt fra jobben som degn i Hægeland/Eiken. Familie F3507
   
  474 De fikk et barn sammen, mens han var gift på annet hold. Familie F3026
   
  475 De fikk et dødfødt barn 10 mar 1868 Familie F825
   
  476 De fikk tinglyst skjøte på gården etter hans mor Kari Olsdtr Bransdal. Var da allerede nær 60 år gammel.. Flottorp Ytre, Rakel Johnsdtr (I9144)
   
  477 De fikk to barn i USA Familie F3306
   
  478 De flytter til Kristiansand, og seinere til USA. Familie F1384
   
  479 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F1573
   
  480 De flyttet til Gjølme i Orkdal før hun ble konfirmert i 1865 Resell, Marit Olsdtr (I352)
   
  481 De flyttet til Kristiansand Familie F2617
   
  482 De flyttet til Stedjan i Bjelland.
  Asborg var søster av Ole Iversen Smedsland, vår oldefar, eller "Besten på kammerset" som han ble kalt i sine senere år. 
  Familie F462
   
  483 De flyttet tilTrøndelag. Familie F47
   
  484 De hadde 6 barn der Handeland, Knut Olson (I5378)
   
  485 De hadde to døtre som het Asborg (eller Asbjørg). Vanskelig å holde styr på slikt...
  De hadde også ei Mari og ei Marit, så det kan kanskje tyde på manglende fantasi... 
  Flottorp, Torstein Bjørulfsson (I5858)
   
  486 De overtok bruket på Butveit Etter Ole Larson og Ranni Familie F1181
   
  487 De skal ha 1 barn Familie F3155
   
  488 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F3156
   
  489 De skulle hatt 6 barn i 1875, iflg FT 1875 Familie F2604
   
  490 De slo seg ned på "Brodet", en plass under Fidjeland i Sirdal.
  Der bodde de til 1833, da Jorid døde. Men i 1834 har Peder og de 3 barna flyttet til Rauåstøl, hvor Peder døde året etter.
  Deretter vokste barna opp hos kona, Jorids, slektninger på Haugen. 
  Familie F45
   
  491 De utvandret til USA

  Brukte både Olson, Haaland og Holland som etternavn.
  I folketelling for Wisconsin i 1905 heter de f.eks. Holland 
  Familie F1217
   
  492 De var ikke gift da Johan ble født, men ser ut til å ha blitt gift etter 1900 en gang? I 1910 er de et ektepar med 3 barn. Familie F3604
   
  493 De var søskenbarn.
  Men hvordan? 
  Familie F1469
   
  494 Dei budde ei tid på Blåka. Seinare flytte dei til Kristiansand, der Torkel grunnla kyrkjesamfunnet Også kalt "Lommelendingene" Hammersmark, Torkel Tollison (I3715)
   
  495 Dei som no bur på garden høyrer til ei ætt som har hatt bruket i
  fire ledd. Før dei var garden på handel nokre gonger, men før det att, budde det ei ætt , som ein no kan føra til Jens Leland (ikring 1600). 
  Leland, Jon Olson (I3095)
   
  496 Den 1-2 1843 selde han gd. for 1200 spd. til:
  7. TORKILD FREDRIKSON, Vestre Sveindal. Han var g. m. Ingeborg
  Johnsdtr.,
  og hadde med henne borna: Fredrik, John, Torkil, Kari, Anna,
  Kari
  og Tomine. Då han døydde ikr. 1857 fekk enka bruket for 1500 spd.
  Husa stod i 250 spd. og skogen i 450 spd. Verje for sønene blei Torje
  Fredrikson Skår og for døtrene Torkil Johnson Sveindal 
  Grindheim Øvre, Jacob Taraldson (I4865)
   
  497 Den 29-6 1824 hadde Torkel gjeve tl. skj. på bruket for 800 spd. til: 7. JOHN FREDRIKSON, em., son til Fredrik Johnson og Karen Torgesdtr., og han gav i 1824 farbror sin, Torkel Johnson pant i 2 huder i V. Sveindal og tok foreldra i folloug. Dei skulle så visst ikkje lida naud: årleg 5 t. korn, 6 t. poteter, 6 potter fransk brennevin, føde til 3 kyr og 8 sauer, fritt hus m. v., og -
  Det var dsk. e. 1. kona hans, Anna Johnsdtr. Flottorp i 1842. Dei hadde borna: Torkild, dt. 28-9 1828, Fredrik, dt. 28-3 1830, Kari, dt. 30-9 1832, Tobias, dt. 9-9 1838, Tobias, f. 3-2 1837 og Søren, dt. 26-6 1842. John selde i 1853 halve gd. til eldste sonen, Torkild Johnson, for 800 spd. Det blei l.nr. 82b.
  Tvo år før hadde tvo av sønene hans, Fredrik og John, reist til Amerika. Dei stod seg godt, så det var ikkje fatigdomen som dreiv dei ut. Den eine sa før han drog: <Æg he nok å liva a, men æg lyt gå. Æg vi' gå.> Begge brørne kom bort på sjøen.
  John blei g. att med Berthe Johnsdtr. Mjåland. Etter at bruket var delt sat dei med l.nr. 82a, verd 1450 spd., og plassen Bakken, verd 70 spd. Berthe d. 1-11 1856, 40 år gamal, og John d. 9-7 1869, 76 år gamal. 
  Sveindal Vestre, John Fredrikson (I2048)
   
  498 Den andre gongen var han gift med Karen Ellingsdtr. Ein veit ikkje korkje fødselsår eller dødsår for henne. Dei gav opp buet meda dei levde begge. Skiftet var 6. oktober 1732. Brutto 327 rd. og netto 263 rd. - 13 1/2 engelsk + pantegods for 70 rd. og kjøbeg. for 30 rd. Det har vore velstand. Jordegodset var begge gongene 13 1/2 engelsk. Men så er det kome i tillegg anna gods, så eigedomen har dobla seg. Kvåle, Sigmund Steinarson (I62)
   
  499 Den andre gongen var han gift med Karen Ellingsdtr. Ein veit ikkje korkje fødselsår eller dødsår for henne. Dei gav opp buet meda dei levde begge. Skiftet var 6. oktober 1732. Brutto 327 rd. og netto 263 rd. - 13 1/2 engelsk + pantegods for 70 rd. og kjøbeg. for 30 rd. Det har vore velstand. Jordegodset var begge gongene 13 1/2 engelsk. Men så er det kome i tillegg anna gods, så eigedomen har dobla seg. Nerstøl, Karen Ellingsdtr (I64)
   
  500 Den andre gongen var han gift med Karen Ellingsdtr. Ein veit ikkje korkje fødselsår eller dødsår for henne. Dei gav opp buet meda dei levde begge. Skiftet var 6. oktober 1732. Brutto 327 rd. og netto 263 rd. - 13 1/2 engelsk + pantegods for 70 rd. og kjøbeg. for 30 rd. Det har vore velstand. Jordegodset var begge gongene 13 1/2 engelsk. Men så er det kome i tillegg anna gods, så eigedomen har dobla seg. Nerstøl, Karen Ellingsdtr (I64)
   
  501 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nilssen, B.K. (I96)
   
  502 Den eldste sønnen Ole Halvardsen Holtan tok over gården og giftet seg med Ane Iversdatter. Ole Halvardsen døde i 1742. Skiftet viste at paret på Holtan hadde 4 sønner og 3 døtre. Holtan, Ole Halvardson (I8697)
   
  503 Den nest eldste sonen til Ånen Sigmundson Tveiten, nemnt 1611-1637, fekk halve bruket etter faren. Eiken, Ola Ånensen (I7573)
   
  504 Denne damen må ha skilt seg ut fra de andre på den tiden. Hun skal ikke ha vært gift, men fikk 3 barn med en gift mann. Johannes Johannesen Reknes, og deretter en sønn (vår 2x tippoldefar) med en annen gift mann, Jørgen Johannesson Kringlen i Brekke (Gulen?) Raunøy, Brita Hansdtr (I520)
   
  505 Denne er ikke helt bombesikker, men sannsynlig Familie F1545
   
  506 Denne gang kalle Søren seg:
  Borger og handelsmann Søren Pedersen i Mandal.

  Faddere:
  Hr. Niels Salvesen
  Edmund Harris
  Hr. Gulof Andorsen
  Hr. And. Svendsen
  Madam Helene Pedersen (Torkels kone ??)
  og Jomfru Frederikke Møller 
  Pedersen, Birgitte Sørensdtr (I8039)
   
  507 Denne halvdelen av Nerstøl øvre fekk Elling då han og broren Ola delte heimegarden. Familie F871
   
  508 Denne Torlaug Fiskland er ættemor til mange både i Åseral og i andre bygder. Då ein møter henne i skattemanntalet på Fiskland, er ho enke. ho hadde vore gift med Torstein Taraldsson Tisland i Laudal sokn. Og ved skiftet etter han i 1623 hadde ho arva dei tre nemnde gardane i Åseral.

  Torstein var ein rik mann. Attåt 3 ½ hud jordegods i Åseral åtte han desse gardane i Laudal: Tisland 3 huder, Birkeland 1 hud, Rusta ½ hud. Det blir 8 huder i alt. I tillegg fekk barna hans, Tarald og Torgjerd, jord på Sodeland i Holum. , står det i skiftebrevet.

  Det ser ut til at Torstein ei tid budde på Kjetså i Hornnes. St. Nicolaus-dagen i 1578 var 5 lagrettemenn på Tisland og sette opp ei semje mellom Torstein og mor hans, Ingebjørg Tjodgeirsdtr. Det står i dette brevet at . Torstein skulle få 6 dalar for som han hadde gjort på Tisland, og dessutan
  Familie F1791
   
  509 Der oppe Trygsland, Torjus Torkildson (I6261)
   
  510 Destinasjon oppført som Minnesota. Skip ukjent.
  Iflg bygdeboka for Åseral utvandret han til Canada, og har etterkommere der. 
  Mjåland, Tobias Sørenson (I1201)
   
  511 Det antas at han omkom under jordskjelvet i San Francisco i 1908. Men han forsvant uten spor.. Øyulvstad, Elling Åsulfson (I1256)
   
  512 Det ble i 1786 opprettet et spikerverk på Beiskje, eid av kjøpmann Jochum Brinch Lund i Farsund. Beiskje, Mikal Olsen (I4314)
   
  513 Det ble skiftet etter Peder i 1807. Her var da løsøre for 84 riksdaler og til- godehavende gjeld for 20 riksdaler. 12 1/2 eng. her i garden ble taksert til 300 riksdaler. Boet eide også et jordstykke i Ballestad i Austad som mannen hadde tilforhandlet seg av Ståle Sørensen for pantesummen 50 riksdaler. Brutto formue ved skiftet var 454 riksdaler, netto 410 riksdaler, 2 ort og 16 skilling. Daland, Peder Berthelsen (I7738)
   
  514 Det er hans tredje eksteskap Familie F4071
   
  515 Det er ikkje noko skiftebrev etter Olav og Berte. Dei sat med bruket fram til 1826, då selde dei 2½ ksk. og ein dei lausøyre til eldste sonen Hans for 200 spd. Men alt året etter gav dei seg i follog til han, og same året døydde Berte Familie F2746
   
  516 Det er sannsynligvis han som i 1936 får patent på system som lager lyd når en bil rygger. ? Holm, Einar Frydenlund (I9911)
   
  517 Det er vel samme som husmann? Kalhovda, Jørgen Jørgensen (I316)
   
  518 Det er vel usikkert om de ble gift i Sirdal. Sannyligvis heller i Åseral? Familie F160
   
  519 Det er voldsom aldersforskjell her !
  Han er bare 19, mens Johanne er 50 år gammel.
  Man kan bare undres på hva som ligger bak dette ekteskapet? Hvor dukket Ole opp fra? Det var ingen kjente forbindelser til Rugland, Damman, Halse før dette, så vidt jeg vet. Og så - ut av det blå, gifter Johann på 50 seg med Ole på 19 år? 
  Familie F1146
   
  520 Det gikk ikke så bra for Lars Jonson Åmland. Han måtte låne mye for å overta gården, og denne gjelda øktt bare utover. I 1870 ble krevd auksjon over bruket, og det ble solgt til høystbydende, Søren Olson Mjåland (min tippoldefar), som solgte det videre året etter.

  Lars dro våren etter til Amerika med hele familien. 
  Åmland, Lars Jonson (I5739)
   
  521 Det merkelige er at faren, Berthor Nilsen Valand, er oppført som pårørende. Han skulle etter sigende befinne seg i Amerika, hvor han dro til i 1892, og aldri ga livstegn før han vendte tilbake ikke så lenge før han døde i 1923. Kona hans står oppført som enke i FT1910, og som "usikker" i 1900, da hun nok ikke visste hva som hadde skjedd med mannen. Valand, Christi Berthorsdtr (I11866)
   
  522 Det må være en skrivefeil - han som står i FT 1801 må være Ole Olsen Smedsland. Søren døde i 1793. Smedsland, Søren Olson (I2125)
   
  523 Det må være hun som er oppført som tjenestepike hos Ole Danielsen Damman og Johanne Iversdtr Smedsland på Rugland i 1865?
  I 1867 melder hun også flytting til Halse, så nå ser det ut til å være permanent 
  Smedsland, Anne Marie Pedersdtr (I2510)
   
  524 Det oppgis på Familysearch at hun døde i 1746, men det er ingen kilder på det. Stemmer dårlig med at sønnen Mikkel ble født i 1751! Rolse, Synneva Rasmusdtr (I1931)
   
  525 Det ser ut til at de ikke hadde noen barn. Ingen barn er nevnt i skiftet etter Torkild i 1852.
  De var begge rundt 40 år da de giftet seg, så det er kanskje  ikke så underlig at de er barnløse? 
  Familie F2694
   
  526 Det står 13 jan, men det er ført inn rett etter 13 juni, som nr 9 det året. Familie F3688
   
  527 Det står at de var søskenbarn - og viet i Kr.sand.
  Forlovere var Torje O. Aagedal og Jon O. Flottorp (faren?) 
  Familie F2930
   
  528 Det står at han ble hjemmedøpt av faderen, Ole Tobiassen Grummedal samme dag som han ble født. Var han sykelig?
  Det står også at han ble døpt 21 jan, men ikke noe årstall. Det står også noe der som kan tydes som "21 januar confirmered i kirken(?)" 
  Grummedal, Ole Andreas Olsen (I9414)
   
  529 Det står at han bor der midlertidig.. I arresten? Olsen, Oluf Gabriel (I11739)
   
  530 Det står at han emigrerte til AM 19 mar 1888 HAR AMERI (skal kanskje være amerikansk statsborgerskap?). Han er også oppført med bopel New York. Omlie, Andreas Alvig Tobiassen (I11565)
   
  531 Det står Elk Lake på foto av ham fra 1 des 1924, så vi må anta at det var der han arbeidet. Nord for de store sjøene. Smedsland, Ole Olson (I1)
   
  532 Det står i bygdeboka at han hadde odel og arvegods i Smedsland ?!? Og i 1720 arva han på Valebrok. ? Kollungtveit, Thore Olsen (I11656)
   
  533 Det står i kirkeboka ved hennes dåp at de var tilfyttet til Holtebakken fra Smedsland.
  Faddere ved dåpen er bl.a. Ole Danielsen Rugland (Damman), som først var gift med den 30 år eldre Johanne Ivarsdtr Smedsland i 1853, og deretter med den 8 år yngre Dorthe Davidsdtr Sveindal/Smedsland i ca 1872. Johanne var Dorthes tante. Og det var Dorthes foreldre, David Ivarson og Elisabeth Ivarsdtr Smedsland som overtok bruket bnr 2/3 på Smedsland etter foreldrene til Tobine. Så det var tydeligvis gode (og vennskapelige) forbindelser mellom Smedsland og Damman/Rugland/Holte allerede fra 1853 og utover. 
  Smedsland, Tobine Sørensdtr (I2520)
   
  534 Det var et vanskjøttet gårdsbruk Ommund og Besille kom til. Åker og eng var igjengrodd. Husene var fallefer- dige. Stua ble verdsatt til bare 12 1/2 daler. var verd 2 daler mens ei løe og en flor ble anslått til 5 dalers verdi. Da Ommund i 1763 fikk anledning til å kjøpe gårdsbruket, kostet det han 384 daler! Familie F2100
   
  535 Det var nok han som overtok onkelenes fargeri i Skånevik. Farger var et farlig yrke, så han skal ha dødd ganske ung... Kalhovda, Sjur Nilsen (I909)
   
  536 Det var på Øydna ting John Sørensen kjøpte Seland den 22. juni 1837.

  Straks etter flutte han hertil frå Sveindal. Truleg kom han um Smedsland. Av det han hadde med heimanfrå er det no +bare att ei vannmåla kista. På framsida er namnet hans og årstalet 1828. 
  Sveindal Vestre, John Sørenson (I3192)
   
  537 Det var Sigrid som drev den gamle landhandelen på Sveindal i mange år. Hun drev også postkontoret og en bensinpumpe (BP) Røynesdal, Sigrid Sørensdtr (I3454)
   
  538 Det var skifte 24 novb. 1768. Desse borna er då nemnde:
    1.      Ole, 22 år
  2.      Elling, døypt 22/11-1748 og såleis 20 år
  3.      Sigmon, 10 år og døypt 24. juni 1758, Kb. for Kvinesdal og Egen folio 217
  4.      Knud, 7 år
  5.      Karen 24 år, ug.
  6.      Aschier, 18 år.

  Det står: Steener og Gurie 33 år ug. og tener på Austlandet. Skiftet var på Quale i Eiken.
  Joen døydde truleg i 1768. Karen før han. Han hadde millom sine tvo ekteskap eit barn utanfor ekteskap. Det var ei gjente, som heitte Signe, døypt 12. juni 1739. - Eg har høyrt henne nemnt, men hugsar ikkje noko av det fortalde. 
  Kvåle, Jon Sigmundsson (I50)
   
  539 Det var skifte 24 novb. 1768. Desse borna er då nemnde:
    1.      Ole, 22 år
  2.      Elling, døypt 22/11-1748 og såleis 20 år
  3.      Sigmon, 10 år og døypt 24. juni 1758, Kb. for Kvinesdal og Egen folio 217
  4.      Knud, 7 år
  5.      Karen 24 år, ug.
  6.      Aschier, 18 år.

  Det står: Steener og Gurie 33 år ug. og tener på Austlandet. Skiftet var på Quale i Eiken.
  Joen døydde truleg i 1768. Karen før han. Han hadde millom sine tvo ekteskap eit barn utanfor ekteskap. Det var ei gjente, som heitte Signe, døypt 12. juni 1739. - Eg har høyrt henne nemnt, men hugsar ikkje noko av det fortalde. 
  Skeie søndre, Karen Olsdtr (I56)
   
  540 Det var skifte etter han i 1693, men enka var da allerede gift på nytt!?
  Det står også i bygdeboka at hun var enke allerede i 1664?! 
  Øydne Ytre, Jon Salfuesson (I5121)
   
  541 Det var truleg kring 1804 at Simon kjøpte halve bruket i Tilhaugen av broren Knut Jonson, men først i 1815 fekk han tinglyst skøyte på det. I 1819 skøytte han Tilhaugen over til sonen Jon. Bruket på Kvåle blei selt til eldste sonen same året med tinglyst føderådskontakt. Kvåle, Jon Simonson (I30)
   
  542 Det var truleg kring 1804 at Simon kjøpte halve bruket i Tilhaugen av broren Knut Jonson, men først i 1815 fekk han tinglyst skøyte på det. I 1819 skøytte han Tilhaugen over til sonen Jon. Bruket på Kvåle blei selt til eldste sonen same året med tinglyst føderådskontakt. Kvåle, Simon Jonson (I46)
   
  543 Dette ekteskapet er ført i to kirkebøker, begge for Øvrebø. Men datoene er forskjellige, merkelig nok..
  26 Sep 1830 er oppgitt som dato i Ministerialbok A2, mens i A3 står det 20 okt 1830 
  Familie F2738
   
  544 Dette er den "berømte" lord Salvesen, som satte spor av seg både i Mandal og andre steder.

  "Vår" Søren Pedersen Smedsland (sønn av Peder Iversen) var altså onkel til lord Salvesens kone :)
  Og svoger med Gulow Andorsen, forretningsmann og politiker. 
  Salvesen, Christian (I8034)
   
  545 Dette er den berømte dikterpresten.
  Se utdypende artikkel i Store Norske leksikon (SNL) : https://nbl.snl.no/Petter_Dass 
  Dass, Petter Pettersen (I19602)
   
  546 Dette er det som står i kirkeboka. Men hun skal ha benyttet 29 nov 1895 gjennom hele livet, og også i nyere dokumenter. Samuelsen, Sally Kristiane Elisabeth Syversdtr (I17482)
   
  547 Dette er litt tvilsomt. Iflg kilden skulle Anna være gift med sønnen til Toru Olsen Smedsland, men han het Peder iflg. Bjelland bygdebok. Og de skulle ha fått et barn,  Odleu, som ble gift i Grindheim.
  Siden Josal ligger nær det andre Smedsland, i Valle sogn/Vigmostad, er det vel ikke usannsynlig at det er denne Smedsland det er snakk om?
  Men det passer veldig bra med Tore Olson (og Gro Iversdtr Føreland fra Hægeland) 
  Familie F501
   
  548 Dette er manne som oftest omtales som Torkel Pedersen Smedsland - som var veldig forvirrende lenge...

  Det var skifte etter Torkel Pederson i 1782-1784. Han åtte då heile Tilhaugen. Bruttoeiga var 211 rdl og gjelda var vel 95 rdl. I 1793 blei garden selt til

  Ånen Torjeson Botnan austre d y, Grindheim 1766-1816 g 1792 Barbro Paulsdotter Flottorp øvre, Grindheim 1776-1849. 
  Ågedal, Torkel Pederson (I3077)
   
  549 Dette er muligens dåpsdatoen? Lene, Peder Johnsen (I9431)
   
  550 Dette er nok samme Knud Olson som ved folketlllinga i 1865 står oppført som bosatt på Eg sindsygeasyl i Kristiansand?
  Med yrke snekker.

  Han forsørges i 1891 helt av fattigkassen, i flg folketellingen. Der står det også om opholdsted: "hvor som helst, har ikke fast opholdsted".
  Men han er oppført som boende hos Tobias Torjussen på Breilid (Stedjan?) 
  Smedsland, Knud Olson (I2140)
   
  551 Dette er nok siste gang han drar til USA, hvor han få år senere forsvinner sporløst. Øyulvstad, Elling Åsulfson (I1256)
   
  552 Dette er skuespilleren Wenche Foss, som man kan lese mer om i Store Norske Leksikon: https://nbl.snl.no/Wenche_Foss Foss, Eva Wenche Steenfeldt (I9985)
   
  553 Dette er tekst som han skrev til Oslo sjømannsforenings loggbok:
  http://oslo-sjomannsforening.no/loggboken-2

  Til Oslo Sjømannsforenings Loggbok. 

  Det ser ut til at loggboken hittil er ført utelukkende av navigatører, og intet er vel mer naturlig  enn det. Men siden Sjømannsforeningen også har endel medlemmer som ikke er navigatører,  og alle er blitt oppfordret til å komme med sine minner, drister jeg mig til, som den første  ikke-navigatør, å komme med et bidrag. Og når jeg først kommer, nøyer jeg mig ikke med ett,  men tar like godt med tre minner.

  Den store dramatikk har jeg aldri opplevd, men sjølivet, som alt annet liv, består jo først og  fremst av hverdagshendelser.

  La mig først få presentere mig. Jeg heter Ove Fredrik Arctander, er født i 1910, og seilte ute i å  rene 1927-36, avbrutt av verneplikt i Marinen i 1931.

  I handelsflåten har jeg vært påmønstret som dekksgutt, jungmann, lettmatros, matros,  messegutt, maskingutt og motormann. I min dekksgutt-tid måtte jeg i kortere eller lengere tid  steppe inn som byssegutt eller salonggutt, og i min matrostid som båtsmann og tømmermann.  Jeg tør derfor si at jeg har en allsidig,- om enn underordnet- maritim bakgrunn.

  F. Arctander 
  Arctander, Ove Fredrik (I7064)
   
  554 Dette er vel Andorsengården?
  Hun er nå enke, og underholdes delvis av slektninger.
  Husfader er visekonsul og skipsreder Jacob August Andorsen (f 1819). 
  Andorsen, Virginie Caroline (I8045)
   
  555 Dette hadde han i 1827 makeskiftet seg til mot Smedslands bnr. 5, med Knud Salveson, som var gift med hans søster Catrine Olsdtr Smedsland. Kona hans var da død, bare 24 år gammel.
  Han melder så flytting til Øvrebøe sogn 19 apri 1830, sammen med sønnen på 10 år. 
  Smedsland, Ole Olson (I2128)
   
  556 Dette må være han vi hadde besøk av noen ganger på Ski, som kom fra Masfjorden og het Guttorm? Kvamme, Guttorm (I1060)
   
  557 Dette ser ut til å være første av mange turer til USA, før kone og barn endelig også kom over etter krigen, i 1948 Haddeland, Tobias Andersen (I10151)
   
  558 Dette står i kirkeboka ved fødselen. Men i kirkeboka for vielsen står det at hun bar 24 år i 1832, så her er det litt uoverenstemmelse... Omlien, Adrianna Torkelsdtr (I11559)
   
  559 Dette var en person som var bødtker, og jobbet med å åpne, lukke og sjekke sildetønner.
  Se https://snl.no/dikselmann 
  Kaaresen, Ole (I209)
   
  560 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Greve, H.S. (I6195)
   
  561 Drev med mange andre forretninger også Wiborg, Christen Olufsen (I9577)
   
  562 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Eikerapen, E.T. (I5626)
   
  563 Dro først til USA og så tilbake til Kristiansand. Øyulvstad, Ingeborg Olsdtr (I9203)
   
  564 Dro med Stavangerfjord fra Oslo, med 200 kr i lomma. Smedsland, Ole Olson (I1)
   
  565 Dro til Amerika med kone og 6 barn i 1868 Ljosland, Petter Pedersen (I9178)
   
  566 Dro til USA Flottorp Øvre, Ola Torjesen (I8181)
   
  567 Dro til USA, og døde der, ugift. Øyulvstad, Aslak Olsson (I9003)
   
  568 Druknet i en brønn. Kvåle, Tosten Ommundsson (I2399)
   
  569 Dæhleneng teglværk Juell, Johan Petter Ludvig (I5947)
   
  570 Død 4 mnd. gammel. Rudlende, Ola Andreas Gunleivson (I2375)
   
  571 Død før 1752. Nerstøl, Gunvor Tostensdtr (I2379)
   
  572 Død før 1773. Hadde 1 sønn og 4 døtre Øydne Ytre, Askier Jonsdtr (I6924)
   
  573 Død som barn Kvåle, Torkild (I424)
   
  574 Død som nyfødt Gitlestad, "Lillegutt" (I614)
   
  575 Døde 7 dager gammel Leland, Alvhild Olsdtr (I3103)
   
  576 Døde antagelig i barselseng. Grostøl, Ingebor Mariusdtr (I2366)
   
  577 Døde i barselseng. Stulien, Berte Ellingsdtr (I2362)
   
  578 Døde i USA Handeland, Ingeborg Olsdtr (I5374)
   
  579 Døde nok ugift, så gården br.nr.3 gikk over til Sverre Bjerland, sønn av hans søster Elisabeth Iversdtr Sveindal Austre, Knud Iverson (I1317)
   
  580 Døde også som barn? Sveindal, Lars Tollefson (I3311)
   
  581 Døde sannsynligvis som spebarn Mjåland, Sidsel Olsdtr (I3687)
   
  582 Døde sannsynligvis tidlig Urdal, Nils Jacobson (I4713)
   
  583 Døde som barn? Sveindal, Lars Tollefson (I3309)
   
  584 Døde som barn? Sveindal, Sidsel Tollefsdtr (I3310)
   
  585 Døde som nyfødt. Haugland, Aanen Tomasson (I1244)
   
  586 Døde som rentenist Sveindal Austre, Søren Sørenson (I3758)
   
  587 Døde som soldat i Bergen Furebotten, Annfinn Steffenson (I3571)
   
  588 Døde ugift.
  Så der døde den Smedsland-grenen ut...
  Hvis ikke søsteren Marta ble gift i Kristiansand da.. ? 
  Torsland, Ånund Andersson (I5327)
   
  589 Døde under bombingen av Knaben gruver i 1943 Ljosland, Otto Gunerius Oskarson (I12096)
   
  590 Døde ung Sveindal, Ingebjørg Abrehamsdtr (I3324)
   
  591 Dødsår ukjent - "d. som liten" Ubostad, Abraham Tønneson (I2024)
   
  592 Døpt 5 søndag etter påske.
  Faddere:
  Sergt Jacob
  Sergt Jørgen
  Apelone H.
  Tore Nielsson
  Mette Mortensdtr (?)
  Magrete Seraders (Sørensd?) 
  Brun, Lars Peterson (I2181)
   
  593 Dør sannsynligvis ganske raskt etter fødselen?
  Ny Kari blir døpt neste år. 
  Smedsland, Kari Ivarsdtr (I1188)
   
  594 døydde i militærteneste i Holstein Kvåle, Elling Jonson (I58)
   
  595 Då det blei halde skifte etter Jon og Karen i 1768, var bruttoeiga mest 424 rdl. Det var lite gjeld i buet, og til deling blei det att omlag 404 rdl. Borna frå første ekteskapet skulle ha 114 rdl. Resten blei delt med dobbel lott til borna frå siste ekteskapet. Av gjelda i buet merka ein seg ei visebok som Sjur Olson Skeie kravde betaling for, men som arvingane bare ville svara leige for.

  Steinar Jonson Kvåle hadde beste odel etter faren, men han busette seg i Risør og selde odelsretten i 1776 til halvsøstera. 
  Familie F30
   
  596 Då John skifta i 1886 var
  arvingane: Etter 1. ektesk.: Jacob Johnson Austad, Ole Johnson Urdal
  (til U.S.A.). Etter 2. ektesk.: Sonesonen John Nilson, 7 år (til Høyland).
  Etter 3. ektesk.: Ole Johnson Urdal (drukna på sjøen 1893), Randi Johnsdtr.
  (g. m. Søren Østerhus, Evje), Jørgine Johnsdtr., 8 år. —  Verje for
  John Nilson var Tomas Jacobson Homme og for borni i 3. ekteskap: Anders
  Jacobson Tønesland. 
  Urdal, John Jacobson (I4714)
   
  597 Då Ole åtte garden, blei heimejordet fordobla ved nydyrking. Ola
  dreiv nokre år lastehandel saman med Torje Ubostad. Elles reiste Ole i mange år som lekpreikar, fyrst for Indremisjonen, seinare for Kristiansand Krins av N.M.S. 
  Leland, Ola Johnson (I3092)
   
  598 Då skiftet etter Torgeir Kylland blei halde ca. 1660, må sonen Per ha fått til innløysing 1 hud i Kjetilstad og ½ hud i Nesland. I Lk. 1661 står det at han då i Kjetilstad . Bruket på Nesland leiger han ut til andre. Per budde nå i mange år på Kjetilstad.

  I 1681 blei han blanda inn i ei drapssak på garden Håland i Grindheim, . Det var Jon Mortensson Flottorp som miste livet. - Jon kom først i med Endre Ånundsson Håland og . Sidan kom han i trette med Per Torgeirsson, . Straks etter kom Jon på nytt i trette med Endre Håland, som nå slo han i hovudet med eit . Då saka kom opp på tinget, fortalde viglysingsmennene, Torgrim Mjåland og Olav Håvorstad, at Per Torgeirsson kom til dei om natta, etter at drapet hadde skjedd på kvelden. Han fortalde då om den ulykka han var komen uti, og sa at Jon Mortenson hadde slege han med eit vedtre på auga og kinnet, og dertil skadd fingrane hans med kniv. Etter messa 30. juli 1682 då allmugen var samla på kyrkjegarden, bad Per dei gi han skotsmål om . Allmugen gav han godt lov, og ingen hadde noko å klaga på han. Lensmann Gunnulf K. Åsland og 11 lagrettemenn sette opp brev om det allmugen vitna. Presten Søren Thornsen Schive skreiv og eit vitnemål der han seier at Per har levd kristeleg og fredsamt - drapet unnateke. Men då saka skulle opp til avgjerd same hausten, var Per hardt sjuk og kunne ikkje møta. Presten hadde sett til han og gitt han , han trudde ikkje at Per kom til å overleva. Saka laut derfor setjast ut. Men Per friskna til att, og dommen fall i Christiansands laugstue 18. april 1683. Per hadde handla i naudverje, og skulle derfor sleppa med halv mannebot, Desse pengane skulle han betala til den dødes ettermålsmenn. Dessutan skulle han Denne bota svara til 11 gode kyr, og Per hadde i desse åra selt bruket sitt i Kjetilstad til bror sin Ånund og flytt til Nesland, der han budde resten av si tid. Han auka eiga si i Nesland, slik at han åtte halve garden, 1 hud 3 ksk. Ein har dessverre ikkje skiftebrevet etter Per. Men det er nemnt i skiftet etter sonen, Tjarand Persson, og datert 4. juni 1711. Farsnamnet til Per må der vera feilskrive. Nokon Per Ånonson som åtte halve Nesland, er ikkje nemnd i skattelistene (kan det vera soneson til Per, son til Ånund Persson?) 
  Kylland-Nesland, Per Torgeirsson (I2233)
   
  599 Eigaren no budde ei tid på Omland i Åseral og på Gislefoss i Konsmo der han hadde gd. som han selde til Iver Smedsland, g. m. dotter hans. Odelsbruket på Hårtveit kjøpte han av broren Ola i 1944 for 24.000 kr.
  Til br.nr. 6 høyrer ikr. 1100 mål, 800 mål er prod. skog og 40 mål dyrka mark. - Sætehuset er bygd opp i 1803, og eit drusteleg stabbur med 6 svære eikestolpar under er frå same tid.
  Same ætta som no er på bruket skal ha sete der i over 300 år. 
  Hårtveit, Olav Gustav (I4828)
   
  600 EIKEN ØVRE - LNR 219, skyld 3/4 hud.
  Seinare delt i lnr 219a og 219b. 
  Eiken, Ola Ånensen (I7573)
   

        «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»